Percentage van verzekeringspremie naar goede doelen

In de Verenigde Staten is er een prachtig initiatief ontwikkeld, waarbij verzekerden de keuze kunnen maken om een klein percentage van de maandelijkse verzekeringspremie te doneren. Het bijzondere aspect is dat het de verzekerde zelf geen geld kost.
Doneren aan goed doel zonder dat het geld kost

Doneren aan goed doel zonder dat het geld kost

Er bestaan enorm veel goede doelen en iedereen kan voor zich bepalen om al dan niet een incidentele of periodieke donatie te doen aan een zelfgekozen goed doel. Er zijn mensen die standaard doneren aan goede doelen, maar er is ook een grote groep die daar helemaal niet bij stilstaat tot er bijvoorbeeld weer een of andere actie op televisie wordt gestart.

In de Verenigde Staten is er een manier ontwikkeld door Givesurance om iedereen zonder veel gedoe donaties te laten doen. De startup biedt namelijk aan iedereen met een verzekering de gelegenheid om een percentage tussen 3 en 5 procent aan een goed doel te doneren. De verzekerde kan zich daarvoor aanmelden door de naam van de eigen verzekeraar door te geven in combinatie met het nummer van de polis en vervaldatum.

Als de gegevens zijn doorgegeven, dan zorgt Givesurance ervoor dat tot 5 procent van de verzekeringspremie aan de verzekerde wordt toegekend in de vorm van donatiekrediet. De verzekerde kan vervolgens deze donatiecredits aan een goed doel geven.

30 procent commissie

In totaal wordt 30 procent van de commissie die door Givesurance wordt ontvangen omgezet in donatiecredits. Deze mogelijkheid bestaat doordat het bedrijf met deze manier van werken geen geld hoeft te besteden aan adverteren. De traditionele verzekeraar besteedt ongeveer 50 procent aan marketingdoeleinden om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te houden. Dat geld wordt nu door de startup benut om goede doelen financieel via de verzekerden te laten ondersteunen. De bekendheid wordt uiteraard steeds groter, zodat minder geld nodig is voor marketingdoeleinden in vergelijking met de traditionele verzekeraars.

Er zijn al ruim 35 goede doelen die als partner dienen en uiteraard ook bijdragen aan de naamsbekendheid van Givesurance. Zo is ook CureSearch for Children’s Cancer een partnerschap aangegaan. Het bedrijf werkt verder samen met al meer dan tweehonderd verzekeraars. De goede doelen kunnen enorm veel geld krijgen als elke verzekerde in de Verenigde Staten gebruik zou maken van dit systeem, waarbij er maandelijks tot 5 procent gedoneerd wordt.

Goede doelen in Nederland

Er zijn in Nederland uiteraard ook verzekeraars die goede doelen steunen, maar nog niet op een manier die vergelijkbaar is met die van Givesurance. Een voorbeeld van een verzekeraar in Nederland die goede doelen steunt met eigen donaties is Univé Verzekeringen dat het fonds 'Mijn Goede Dichtbij' heeft opgericht. Dit fonds biedt één keer per jaar ondersteuning aan lokale goede doelen met de focus op projecten in de buurt die een breed maatschappelijk draagvlak hebben.

Ook Delta Lloyd is een verzekeraar die een fonds heeft opgericht dat zich ten doel stelt om de zelfredzaamheid en bewustzijn van kwetsbare groepen op financieel vlak te bevorderen. Om het doel te bereiken, worden er verschillende middelen ingezet. Er kan bijvoorbeeld financiële ondersteuning worden verleend, maar het is ook mogelijk dat er zelf projecten worden ontwikkeld.

Gepubliceerd op 1 oktober 2015 om 10:00 uur.