Premie zorgverzekering voor consument belangrijkst

Ruim 40% van de Nederlanders kijkt bij het vergelijken van zorgverzekering eerst naar de premie en in vele mindere mate naar de vergoedingen. Bijna 40% maakt voornamelijk gebruik van vergelijkingssites om informatie over de zorgverzekering op te zoeken. Dit blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
Meerderheid Nederlanders gebruikt vergelijkingssite voor keuze zorgverzekering

Meerderheid Nederlanders gebruikt vergelijkingssite voor keuze zorgverzekering

Voor veel Nederlanders is de premie van de zorgverzekering belangrijker dan de vergoedingen. De prijsbewuste consument gaat daarom het liefst op zoek naar een goedkope zorgverzekering. Vaak spelen vergelijkingssites een grote rol bij de keuze van zorgverzekering. Onderzoeksbureau PanelWizard deed in opdracht van Zilveren Kruis onderzoek onder 1.000 Nederlanders 18 jaar en ouder. Bijna 40% van de respondenten gaf aan gebruik te maken van een vergelijkingssite om informatie over de zorgverzekering te vinden. Eenzelfde percentage kijkt daarbij eerst naar de maandelijkse premie van de zorgverzekering.

Voor de keuze van een nieuwe zorgverzekeraar of hoogte van het eigen risico worden vaak ook familie en vrienden geraadpleegd. Ongeveer 30% geeft aan geen advies in te winnen over de zorgverzekering. Naast de premie die voor velen doorslaggevend is, wordt er gelet op vergoedingen en dekkingen van medische kosten. Bijna de helft van de respondenten gaf aan wel eens geschrokken of onaangenaam verrast te zijn door de medische kosten die zelf betaalt moesten worden.

Ruim 43% weet dan ook niet het verschil tussen de eigen bijdrage en het eigen risico van de zorgverzekering. Opmerkelijk is dat twee derde de voorwaarden van de zorgpolis niet volledig doorneemt. Dit aandeel ligt bij verzekerden jongeren dan 40 jaar zelfs op ruim driekwart. Reden is vaak dat men de voorwaarden ingewikkeld of moeilijk te begrijpen vindt. Daar komt bij dat men er vaak op vertrouwt dat het allemaal goed geregeld is.

Eerder deed Verzekeringen.com onderzoek naar de overstapintentie bij de zorgverzekering. Daaruit bleek ook al dat een lagere premie voor de zorgverzekering de intentie om over te stappen beïnvloed. Ruim 72 procent van de respondenten gaf toen aan dat de zorgpremie een belangrijk argument was om de huidige zorgverzekering wel of niet op te zeggen.

Gepubliceerd op 9 december 2014 om 11:43 uur in de categorie zorgverzekering.