Schade door stroomstoring - Wat vergoedt de verzekeraar?

Door verschillende oorzaken kan de elektriciteit tijdelijk wegvallen. Dit is niet alleen lastig want er kan ook een schade uit voortvloeien. Het grootste probleem voor particulieren vormt de inhoud van de vrieskist. Door het ontdooien kan de inhoud van een vrieskist weggegooid worden. Vergoeden verzekeraars deze schade?
Verzekeraars gaan verschillend om met schade door een stroomstoring

Verzekeraars gaan verschillend om met schade door een stroomstoring

Nederland heeft één van de betrouwbaarste elektriciteitsvoorzieningen binnen de Europese Unie. Toch kan het door verschillende oorzaken gebeuren dat er tijdelijk toch geen stroom beschikbaar is. Als het een langere tijd duurt kan er schade ontstaan. Deze schade kun je onder voorwaarden verhalen op de inboedelverzekering. Verzekeringen.com deed onderzoek naar de mogelijkheden om geleden schade door stroomstoringen te verhalen bij de verzekeraar.

Stroomstoring in Nederland

Gemiddeld heeft een Nederlands huishouden eens in de drie jaar last van een stroomstoring. Het gaat hierbij niet o m een korte onderbreking van de energietoevoer. De meeste stroomstoringen worden veroorzaakt door foutjes. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan graafwerkzaamheden. Een kapot getrokken kabel kan de stroomtoevoer van een hele wijk platleggen.

Recht op compensatie door stroomuitval

Bij een stroomuitval van minimaal 4 uren heb je recht op een compensatiebedrag van de netwerkbeheerder, maar deze compensatie staat los van de ontstane schade. Voor schade door de storing kun je ook de netwerkbeheerder aansprakelijk stellen, maar het is eenvoudiger om aan te kloppen bij de verzekeraar waar de inboedelverzekering loopt.

Welke schade is te verhalen op de inboedelverzekering?

De vergelijkingssite Verzekeringen.com heeft zich verdiept in de mogelijkheden om geleden schade door stroomstoringen te verhalen op de inboedelverzekering. De schade moet in principe gedragen worden door de veroorzaker van de schade. Dit kan de Tennet zijn als beheerder van het hoogspanningsnetwerk. Indien de inboedelverzekering deze schade dekt, kun je de schade ook gewoon melden bij de verzekeraar.

Hoe gaan verzekeraars om met schadeclaims?

Verzekeraars hanteren verschillende normen. Bij de ene verzekeraar moet de stroomstoring minimaal 4 uren geduurd hebben, andere verzekeraars stellen zelfs 6 uren als ondergrens. Ook het bedrag dat er maximaal uitgekeerd gaat worden verschilt sterk per verzekeraar. Er zijn verzekeraars die maximaal €250 vergoeden. Andere verzekeraars hebben zelfs geen maximum in de polisvoorwaarden opgenomen.


Hoe gaan de grote verzekeraars hiermee om?

Om de proef op de som te nemen, heeft Verzekeringen.com de polisvoorwaarden van drie grote verzekeraars met elkaar vergeleken op dit vlak. Het gaat om de voorwaarden van Nationale Nederlanden, Aegon en Centraal Beheer Achmea.

Volgens de polisvoorwaarden van Centraal Beheer Achmea bestaat er recht op schadevergoeding bij een stroomstoring van minimaal 6 uren. Alleen schade aan producten in de koelkast of de vriezer vallen onder de dekking. Voor schade aan dieren of andere zaken volgt er geen uitkering.

Verzekeringen.com heeft de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering basis geraadpleegd. Ook bij Nationale-Nederlanden beperkt de schadevergoeding met betrekking tot stroomstoring zich tot de koelkast en de vriezer. Ook bij deze verzekeraar moet de stroomstoring minimaal 6 uren geduurd hebben.

De polisvoorwaarden van AEGON wijken af ten opzichte van de concurrentie. Zij hanteren in de voorwaarden namelijk geen minimaal aantal uren aan stroomuitval. Daarnaast bieden ze ook nog een ruime dekking van maximaal €1.250 voor schade aan de inhoud van de koelkast of de vriezer. Ze stellen wel expliciet dat de aankopen bewezen moeten worden aan de hand van aankoopnota’s.

Verschillen tussen verzekeraars

Niemand selecteert een inboedelverzekering op basis van de dekking bij een stroomstoring, maar uit bovenstaande blijkt dat er wel degelijk verschillen zitten tussen de diverse verzekeraars. De komende maanden zal Verzekeringen.com meer onderzoeken verrichten om verzekeraars onderling te kunnen vergelijken.

Gepubliceerd op 10 april 2015 om 10:27 uur in de categorie inboedelverzekering.