Vrijwillig eigen risico zorgverzekering wordt weinig gekozen

Naast het verplichte eigen risico dat per 1 januari 2015 op 375 euro is gesteld, kunnen consumenten voor een vrijwillig eigen risico kiezen bij de zorgverzekering. In de praktijk blijken maar weinig verzekerden van deze mogelijkheid gebruik te maken.
Vrijwillig eigen risico bij zorgverzekering is niet erg populair

Vrijwillig eigen risico bij zorgverzekering is niet erg populair

Voor het verzekeringsjaar 2014 heeft ongeveer 80 procent van de verzekerden voor een zo beperkt mogelijk eigen risico gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering. Uit de resultaten van de Zorgenquête 2015 blijkt dat voor volgend jaar 85 procent van de consumenten van plan is om een zo laag mogelijk eigen risico aan te houden.

Maximale eigen risico niet populair

Uit de enquête is gebleken dat maar een op de zeven verzekerden voor dit jaar de keuze heeft gemaakt voor het maximale eigen risico. Het maximale eigen risico dat vrijwillig kan worden gekozen, bedraagt 500 euro en komt bovenop het verplichte eigen risico dat voor 2014 op 360 euro is gesteld.

Er is bovendien slechts een kleine groep verzekerden die van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om een lager bedrag aan vrijwillig eigen risico te kiezen. Er zijn variaties mogelijk van 100, 200, 300 400 of 500 euro, maar geen van deze mogelijkheden lijkt echt populair te zijn.

Overigens blijkt dat de consumenten die wel het risico durven te nemen voornamelijk uit de leeftijdsgroep tussen 40 en 50 jaar komen net als uit de leeftijdsgroep tussen 20 en 30 jaar. De belangrijkste reden waarom een keuze gemaakt wordt om voor een hoog eigen risico te kiezen, is het voordeel van een lagere premie.

Zekere voor het onzekere

Het merendeel van de consumenten lijkt het zekere voor het onzekere te willen nemen door niet te kiezen voor een hoog eigen risico waarmee het voordeel van een lagere premie misgelopen wordt. Het totale bedrag van het risico dat aangegaan wordt, kan uitkomen op maximaal 875 euro en het premievoordeel bedraagt daarbij doorgaans tot ongeveer 20 euro per maand.

Indien er dan wel van zorg gebruik gemaakt gaat worden in het zorgjaar, dan kan het inderdaad financieel gezien voordeliger zijn om niet voor een eigen risico te kiezen. Indien er geen zorgaanspraak nodig is, kan het weer voordeliger zijn om wel voor een hoog bedrag aan eigen risico te kiezen. Het is in elk geval alleen maar aan te raden om risico te nemen als dat ook financieel draagbaar is. In alle andere situaties kan beter gekozen worden om geen vrijwillig risico aan te gaan.

Gebruik van zorg

Net wat meer dan de helft van de consumenten die gebruik heeft gemaakt van zorg in 2014 heeft geen vrijwillig eigen risico. Deze verzekerden had achteraf gezien geld kunnen besparen door wel voor een vrijwillig risico te kiezen. Verder is nog duidelijk geworden uit het onderzoek dat er een verband kan worden gelegd tussen verzekerden die een aanvullende verzekering hebben en verzekerden met alleen een basisverzekering. Het blijkt namelijk dat er vaker voor een hoger eigen risico wordt gekozen indien er sprake is van een combinatie van een basisverzekering en aanvullende zorgverzekering.

Lees ook:

Gepubliceerd op 12 december 2014 om 10:33 uur in de categorie zorgverzekering.