Zorgkosten voor Nederlanders gemiddeld 5.300 euro per jaar

Iedere Nederlander betaalt voor het systeem van zorg. De gemiddelde Nederlander is op jaarbasis gemiddeld een bedrag van 5.300 euro kwijt aan zorgkosten, dat is 1.300 euro meer in vergelijking met het eerste jaar dat de Zorgverzekeringswet werd ingevoerd. De gemiddelde kosten van de zorgverzekering komen uit op meer dan 1.100 euro.
Nederlander betaalt jaarlijks gemiddeld 5.300 euro mee aan zorgkosten

Nederlander betaalt jaarlijks gemiddeld 5.300 euro mee aan zorgkosten

De zorgkosten stijgen ieder jaar en dat merkt de consument elk jaar ook opnieuw in de portemonnee. In het jaar van de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 lagen de gemiddelde kosten per Nederlander op een bedrag van ongeveer 4.000 euro blijkt uit de cijfers van het CBS die gepubliceerd zijn in het rapport ‘Ontwikkeling en financiering van de zorglasten sinds 2006’. In 2014 zijn de zorgkosten ten opzichte van het jaar van de invoering gemiddeld gestegen met 1.300 euro tot een bedrag van 5.300 euro op jaarbasis.

Meebetalen aan zorg

In Nederland betaalt iedereen mee aan de zorg, waarbij er wel een onderscheid gemaakt kan worden tussen de kosten. Via de afdracht van sociale bijdragen en belastingen wordt namelijk het grootste deel van de kosten betaald. Dat bedrag komt op jaarbasis namelijk uit op gemiddeld 3.680 euro. Verder is elke Nederlander in het land verplicht om een zorgverzekering af te sluiten en de gemiddelde kosten daarvan komen uit op een bedrag van meer dan 1.100 euro.

Indien er daadwerkelijk van zorg gebruik wordt gemaakt, lopen de kosten nog verder op in verband met het verplichte eigen risico en eventuele eigen bijdrage die voor een behandeling of hulpmiddel moet worden voldaan. Bij de kosten voor zorg via deze weg komen de kosten op jaarbasis ongeveer uit op 560 euro.

Consumenten merken niet rechtstreeks dat er via de sociale lasten en belastingen voor een groot deel wordt meebetaald aan de zorg. Uiteraard wel qua inkomsten, maar niet met betrekking tot het besef dat een deel van de afdracht aan zorg in Nederland wordt besteed. Zo weten weinig mensen dat de sociale premie voor AWBZ als deze over alle inwoners wordt verdeeld ongeveer 1.1.20 euro bedraagt.

Ook uit algemene middelen, waaraan de consument een bijdrage levert, wordt een deel van de zorg betaald en dat komt per Nederlander ongeveer neer op een bedrag van 1.200 euro op jaarbasis. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de overheidsbijdrage aan de Zvw, maar ook om het leveren van een bijdrage in de kosten van de wet maatschappelijke ondersteuning en de verslavingszorg.

Zorgverzekering 2016

De kosten voor zorg zullen ook volgend jaar weer toenemen voor de consument als er gekeken wordt naar de premies voor de zorgverzekering. Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben een verhoging van de premie voor de basisverzekering doorgevoerd. Dat betekent dat deze zorgkosten op maandbasis weer kunnen toenemen. Consumenten kunnen besparen op de basisverzekering door over te stappen naar een meer voordelige polis. Daarbij kan extra geprofiteerd worden als voor een hoger eigen vrijwillig risico wordt gekozen. Dat levert namelijk een korting op de premie op. Verder kunnen consumenten kijken of er andere kortingen beschikbaar zijn, zoals met betrekking tot de collectiviteitskorting.

Gepubliceerd op 18 december 2015 om 11:56 uur in de categorie zorgverzekering.