De kleinere die zorgverzekeringen aanbieden winnen van grotere

Er is het afgelopen jaar met een uitgave van 72 miljoen euro weer veel geld besteed aan reclame door de zorgverzekeraars. Dat de grote uitgaven geen garantie voor succes zijn, blijkt uit het feit dat de kleintjes het in dat opzicht gewonnen hebben van de groten.
Grote zorgverzekeraars geven veel geld uit aan reclame, maar de kleintjes winnen

Grote zorgverzekeraars geven veel geld uit aan reclame, maar de kleintjes winnen

Uit het onderzoek dat door BS Health Consultancy is uitgevoerd, blijkt dat de twee zorgverzekeraars die het minst geld aan reclame hebben besteed netto gezien de meeste nieuwe verzekerden kregen. In dat opzicht hebben de kleintjes het dan ook van de groten gewonnen. Het blijkt zelfs dat de zorgverzekeraar die aan reclame per verzekerde het meeste geld heeft uitgegeven per saldo te maken heeft gekregen met een daling in het aantal verzekerden.

Concurrerende premie van belang

De kleinere zorgverzekeraars hebben het qua nieuw aantal verzekerden van de grote verzekeraars gewonnen. Als er van kleine zorgverzekeraars wordt gesproken, gaat het om minder dan één miljoen verzekerden. Uit het onderzoek is gebleken dat de verzekeraars die een weinig concurrerende premie hebben geboden het aantal verzekerden zag dalen. Daaruit blijkt maar weer dat de hoogte van de zorgpremie een van de belangrijkste factoren voor verzekerden is om over te stappen.

Uit het onderzoek zijn nog een aantal interessante resultaten naar voren gekomen. Zo is er voor het eerst sprake geweest van een daling in het aantal collectief verzekerden. Dat is niet alleen het geval bij werkgevers-collectieven, maar ook bij gelegenheids-collectiviteiten. De collectiviteitsgraad is gedaald van 71 procent naar 69 procent. Een van de verklaringen van de daling van de collectieve verzekeringen kan zijn dat er een keuze is gemaakt door consumenten om voor een goedkope budgetpolis te kiezen. Deze veronderstelling is gebaseerd op de uitkomst van het onderzoek, waaruit blijkt dat de populariteit van budgetpolissen verder is toegenomen net als de restitutiepolissen.

Toename mobiliteit

Er is bij het overstappen van zorgverzekeringen sprake geweest van een toename van de mobiliteit. Er zijn namelijk in totaal 1,2 miljoen van zorgverzekeraar gewisseld en dat komt neer op een totaal van 7,5 procent. Daarmee is er sprake van een iets grotere mobiliteit in vergelijking met het jaar ervoor. De voornaamste reden om over te stappen is nog altijd de hoogte van de premie en in mindere mate de inhoud van de dekking van aanvullende verzekeringen en de service van de zorgverzekeraar. Dat de budgetpolissen populairder zijn geworden, heeft ook alles te maken met de lage premie. Daar komt bij dat er ook vaker is gekozen voor een hoger eigen risico. Dat aantal verzekerden is namelijk gestegen tot 11 procent.

Consumenten stappen op basis van verschillende kanalen over. Het meeste reclamegeld wordt aan televisiecampagnes besteed, maar ook aan internet wordt een groot deel van het reclamebudget besteed. De grote zorgverzekeraars hebben met 94 procent van de totale uitgaven voor reclame het grootste bereik. Zoals uit de uitkomsten van het onderzoek is gebleken, bieden de hoge uitgaven aan reclame geen garantie op succes. De kleintjes hebben het in dat opzicht goed gedaan door in verhouding minder aan reclame uit te geven en wel veel nieuwe verzekerden aan te trekken.

Gepubliceerd op 25 maart 2015 om 13:01 uur in de categorie zorgverzekering.