Wat houdt een voorlopige dekking in?

Bij het aanvragen van een autoverzekering moeten er een aantal vragen beantwoord worden door de verzekeringnemer. Dit kan zowel schriftelijk als via het internet. Na beoordeling van de antwoorden op deze vragen, kan de verzekeraar de aanvraag definitief maken.

Bij het aanvragen van een autoverzekering, heeft de verzekeraar de mogelijkheid om het risico eerst voorlopig te accepteren. De verzekeraar kan ook de tussenpersoon toestemming geven om voorlopige dekking te verstrekken. De autoverzekering gaat in dat geval gelijk in, maar de verzekeraar kan de verzekering alsnog weigeren na beoordeling van de ingevulde vragen. Als er een schade wordt veroorzaakt gedurende de periode dat er voorlopige dekking bestaat, is de schade te claimen bij de verzekeraar van de voorlopige dekking.

De verzekeraar accepteert de verzekering niet definitief
Indien de verzekeraar besluit om het risico niet te accepteren kan de voorlopige dekking vanaf dat moment komen te vervallen. In dat geval is er wel dekking geweest tot het moment dat de verzekeraar kenbaar heeft gemaakt dat de voorlopige dekking is komen te vervallen. Een uitzondering wordt gemaakt bij onjuiste opgave van gegevens. Bij het bewust opgeven van onjuiste informatie, heeft de verzekeraar de mogelijkheid om de dekking te laten vervallen vanaf de ingangsdatum. De verzekering heeft in dat geval nooit bestaan.

Voorlopige dekking is niet altijd mogelijk
De assurantietussenpersoon heeft vaak de bevoegdheid om voorlopige dekking te verstrekken. De verzekeraar zal wel grenzen stellen waarbinnen dekking kan worden verstrekt. Er mag bijvoorbeeld geen voorlopige dekking worden verstrekt voor auto’s die een bepaalde cataloguswaarde overtreffen. Ook het type van de auto kan hierin bepalend zijn. De tussenpersoon moet in dat geval het risico eerst voorleggen aan de verzekeraar. Dit zal ook moeten als de verzekerde meerdere schades heeft veroorzaakt in het verleden of bijvoorbeeld een rijontzegging heeft gehad.

Zodra de aanvraag definitief is gaat de verzekeraar de polis opmaken. Als de verzekering wordt geweigerd zal de verzekeraar de reden kenbaar maken waarom de verzekering niet geaccepteerd kan worden.

Vraag over autoverzekering met betrekking tot dekkingen beantwoord in mei 2014. Laatst gewijzigd op 14 mei 2014.