Welke autoschade kun je claimen?

Stel, je hebt schade gereden met de auto en je wilt de tegenpartij aansprakelijk stellen. Welke schade kun je dan claimen? En aan welke eisen moet worden voldaan?

Het is alleen mogelijk een schadevergoeding te vorderen wanneer je kunt bewijzen dat de schade is veroorzaakt door de schuld van een ander. Daarnaast moet je kunnen bewijzen dat je schade hebt en om welke schade het gaat. Wanneer je de schade wilt claimen bij de tegenpartij, dan kun je rechtstreeks bij de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij claimen.

Of de schade volledig of gedeeltelijk vergoed wordt hangt af van de mate van aansprakelijkheid. De volledige schade wordt alleen vergoed wanneer de schade volledig is ontstaan door de tegenpartij. Wanneer je zelf ook schuld hebt aan de aanrijding dan wordt alleen de schade vergoed die overeenkomt met de mate van aansprakelijkheid. Maar hoe zit dat dan precies in elkaar?

Voorbeeld: Na een aanrijding wordt bepaalt dat je zelf 40% schuld hebt aan het ongeluk. Dat wil zeggen dat je voor 40% aansprakelijk bent. De tegenpartij is dan voor de overige 60% aansprakelijk. Je zult vervolgens zelf 40% van de schade moet betalen en 60% wordt vergoed.

Dekking autoverzekering
Hoe je de schade claimt is ook afhankelijk van de dekking van je autoverzekering. De WA- en de WA beperkt casco autoverzekering keren niet uit bij schade aan je eigen auto. Bij een allrisk autoverzekering kun je wel rekenen op een schadevergoeding, je claimt de schade bij de eigen verzekeraar. De verzekeraar verhaalt de uitgekeerde schadevergoeding op de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij. Via deze weg is de schade vaak sneller geregeld. Let er wel op dat schade die al is vergoed door de autoverzekering, reisverzekering of zorgverzekering, niet nogmaals zijn te claimen bij de tegenpartij.

De volgende schades kun je claimen:

  • Expertisekosten
  • Vervangend vervoer
  • Reparatiekosten
  • Waardevermindering
  • Schade aan bagage
  • Letselschade
  • Wettelijke rente

Voor het kunnen claimen van autoschade is het belangrijk dat je in ieder geval zo snel mogelijk contact opneemt met de eigen autoverzekeraar om de schade te melden. Je stuurt alle gegevens door en stuurt het ingevulde én ondertekende schadeformulier op naar de verzekeraar. Stuur ook alle bewijsstukken mee, zoals foto’s en gegevens van eventuele getuigen. Deze zijn namelijk van groot belang bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Onderling bepalen de verzekeraars wie voor welk deel van de schade aansprakelijk is.

Schade vaststellen
De auto moet ook nog door een schade-expert worden getaxeerd om de precieze schade vast te stellen. Bij kleine schades gaan verzekeraars meestal al akkoord met een begroting van het garagebedrijf. Maar bij grotere schades (vanaf ongeveer 500 euro) zal je verzekeraar (of die van de tegenpartij) een expert inschakelen. Gespecialiseerde autoschadeherstelbedrijven regelen meestal de verdere afhandeling met de verzekering.

Schadevergoeding
Of de verzekeraar van de tegenpartij vervolgens akkoord gaat met een vergoeding is afhankelijk van de aansprakelijkheid. In het gunstigste geval erkent de tegenpartij de aansprakelijkheid en vergoedt deze alle schade aan je auto. Het kan echter ook voor komen dat de tegenpartij de aansprakelijkheid helemaal verwerpt of het bijvoorbeeld niet eens is met de hoogte van de schadevergoeding. Vind je toch dat je in je recht staat, dan kun je de hulp inroepen van een rechtspersoon. Daarnaast kun je ook nog een klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Verzekeringen.

Het kan ook zo zijn dat je het niet eens bent met de schade-expert. Teken dan geen stukken, of laat hierop de aantekening maken ‘onder protest’. Overleg vervolgens met de expert en maak je argumenten duidelijk. Mocht je er dan samen nog niet uit komen, dan kun je een 'contra-expertise' laten opmaken. Bekijk wel eerst de polisvoorwaarden van je autoverzekering voor je een contra-expertise laat uitvoeren. Wellicht heb je een rechtsbijstandverzekering die de kosten vergoedt.

Lees ook:

Vraag over autoverzekering met betrekking tot schade beantwoord in april 2015. Laatst gewijzigd op 17 april 2015.