Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Sommige verzekeraars bieden naast de inboedelverzekering ook een kostbaarhedenverzekering aan. Maar wat is een kostbaarhedenverzekering eigenlijk?

De kostbaarhedenverzekering kan eigenlijk gezien worden als een extra uitgebreide dekking op de inboedelverzekering. De inboedelverzekering biedt namelijk dekking voor schade aan je inboedel, maar niet alle kostbaarheden worden door de inboedelverzekering voldoende gedekt. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld schilderijen, antiek, sieraden, audiovisuele apparatuur, verzamelingen, horloges of sieraden. Deze vallen uiteraard onder de inboedel alleen worden deze bij de inboedelverzekering vaak maar tot een bedrag van 2.500 euro vergoed.

Heb je flink wat kostbaarheden in huis? Dan is het wellicht verstandig een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Schade aan kostbaarheden is dan altijd gedekt, maar verzekeraars hanteren de volgende uitsluitingen:

 • Schade door eigen gebrek
 • Deuken, krassen, barsten, vlekken e.d. die door normaal gebruik zijn ontstaan
 • Schade door slijtage
 • Schade door reiniging of bewerking door ondeskundigen
 • Schade als gevolg van een zogenaamd conflictrisico, zoals een overstroming, oorlogsgeweld, aardbeving of atoomkernreactie

Welke schade is gedekt?
Veel kostbaarhedenverzekeringen bieden een vergelijkbare dekking als de meest uitgebreide (allrisk) inboedelverzekering. De kostbaarhedenverzekering biedt echter ook dekking bij schade of diefstal van kostbaarheden buitenshuis. Hierbij geldt vaak wel dat er geen sprake moet zijn van eigen schuld en geldt een maximum bedrag. Met de kostbaarheden kun je onder andere de volgende zaken verzekeren:

 • Lijfsieraden
 • Instrumenten
 • Bijzondere verzamelingen
 • Kunst en antiek
 • Laptops
 • Computers

Deze spullen zijn verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. Let er wel op dat alleen kostbare spullen worden vergoed die je aan de verzekeraar hebt opgegeven. De verzekerde kostbare spullen worden door de verzekeraar op de polis gezet, evenals de waarde van deze kostbaarheden.

Stellenclausule
Naast de uitgebreidere dekking en hogere vergoedingen bij de kostbaarhedenverzekering, is er ook een stellenclausule. Met de stellenclausule worden bij lijfsieraden en antieke voorwerpen ook de waardevermindering vergoed. Dit is bijvoorbeeld het geval bij oorbellen.

Voorbeeld: Stel, je hebt een paar oorbellen die samen 500 euro waard zijn. Deze oorbellen heb je samen met andere kostbaarheden verzekerd op de kostbaarhedenverzekering. Uiteindelijk verlies je één oorbel, de andere oorbel heb je nog wel. Je bent in dat opzicht dus eigenlijk de helft van de waarde (€250) verloren. Maar door het verlies van de ene oorbel, is de andere oorbel nog maar 100 euro waard. In dit geval is sprake van een stellenclausule en vergoedt de kostbaarhedenverzekering zowel de schade door verlies (€250) als de schade door waardevermindering (€150). In totaal wordt dus 400 euro vergoed. Schade door waardevermindering is met de inboedelverzekering niet gedekt.

Wat te doen bij schade?
Bij schade of diefstal is het in ieder geval van belang dat je de verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte stelt. De verzekeraar kan zo de schademelding op een goede manier afhandelen. Omdat kostbaarheden ook voor een deel worden gedekt door de inboedelverzekering, kan het zijn dat er bij schade sprake is van een samenloop van verzekeringen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij brand.

Een samenloop van verzekeringen wil zeggen dat je schade bij meerdere verzekeraars kunt claimen. In dit geval op de inboedelverzekering en kostbaarhedenverzekering. Verzekeraars hebben afgesproken dat in deze situatie de specifieke verzekering voor de algemene gaat. De schade wordt dus in eerste instantie vergoed door de kostbaarhedenverzekering. De verzekeraar stelt vaak het schadebedrag in overleg met jou vast. Als het nodig is, schakelt de verzekeraar een deskundige in.

Kostbaarhedenverzekering afsluiten
Voordat je een kostbaarhedenverzekering kunt afsluiten, moet je eerst de waarde van je kostbaarheden bepalen. Bijna alles van spullen wat een bepaalde waarde heeft, kan opgenomen worden op de kostbaarhedenverzekering. Het is belangrijk dat je vooraf een goed en volledig taxatierapport laat opmaken. Dit taxatierapport geeft namelijk een overzicht van de waardevolle spullen. Hiervoor kun je een erkend taxateur inhuren, maar sommige verzekeraars taxateren de kostbaarheden zelf aan de hand van aankoopnota’s en verklaringen van juweliers.

Het is bij een kostbaarhedenverzekering belangrijk dat je de spullen op de polis regelmatig naloopt. Zo ben je ten alle tijden correct verzekerd en voorkom je eventuele verrassingen in geval van schade of diefstal. Het voordeel van een taxatierapport is dat bij verlies deze waarde geldt en er achteraf geen discussie over de waarde kan ontstaan. Bij reparatie geldt de factuur van de reparatiekosten. De premie van een kostbaarhedenverzekering kan, afhankelijk van je spullen, best hoog oplopen. Zorg dan ook voor een goed en volledig rapport. De kostbaarhedenverzekering kan alleen worden afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering.

Vraag over inboedelverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in juni 2015. Laatst gewijzigd op 12 juni 2015.