Moet mijn kind ook een zorgverzekering hebben?

Ik weet dat ik verplicht ben een zorgverzekering te hebben. Geldt dat ook voor mijn kind?

Ja, iedereen die in Nederland woont is verplicht om verzekerd te zijn voor ziektekosten. Dus ook ieder kind: vanaf de geboorte. Niet voor niets moeten de ouders een pasgeboren baby zo snel mogelijk aanmelden bij de zorgverzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar worden meeverzekerd op de ziektekostenverzekering van (één van) hun ouders. Dat is meestal gratis: er hoeft geen premie betaald te worden voor de kinderen. Niet voor de basisverzekering, en doorgaans ook niet voor de aanvullende dekking(en). Daarbij geldt dan wel dat de kinderen niet uitgebreider verzekerd kunnen zijn dan de ouders. Hebben de beide ouders een verschillende dekking, dan geldt voor de kinderen de meest uitgebreide van de twee.

Voor kinderen is ook geen eigen risico van toepassing, terwijl dat voor volwassenen wel aan de orde is. Voor de ouders geldt een wettelijk verplicht eigen risico, en daarnaast kunnen ze kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Dat levert dan een korting op de premie op.

Als een kind 18 jaar wordt, moet er een eigen zorgverzekering afgesloten worden. De zorgverzekeraar van de ouders, waar het kind tot dat moment op de polis staat, geeft hierover bericht. En biedt dan ook meteen een polis aan. Het is echter niet verplicht dat het kind zijn verzekering daar afsluit - hij kan gewoon vrij kiezen uit alle mogelijkheden die er zijn.

Vraag over zorgverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in april 2013.