Automobilisten niet happig op delen van privacy

Volgens The Wall Street Journal kijken autoverzekeraars naar mogelijkheden om trackingsystemen in auto’s te krijgen om rijgedrag te monitoren. Automobilisten zijn echter nog niet happig op het delen van hun privacy. Verzekeraars willen deze persoonlijke data gebruiken om nieuwe risicofactoren inzichtelijk te krijgen.
Autoverzekeraars krijgen trackingsystemen moeizaam verkocht; bestuurders zijn op hun hoede

Autoverzekeraars krijgen trackingsystemen moeizaam verkocht; bestuurders zijn op hun hoede

De gepersonaliseerde autoverzekering of rijgedragverzekering wordt steeds vaker genoemd als nieuwe ontwikkeling binnen de markt van autoverzekeringen. Het rijgedrag van de automobilist wordt gemonitord en op basis van het rijgedrag wordt de premie van de autoverzekering bepaalt. The Wallstreet Journal heeft echter opgemerkt dat veel verzekeraars moeite hebben om deze trackingsystemen, die nodig zijn om het rijgedrag te monitoren, in auto’s van klanten te krijgen. Automobilisten zijn namelijk nog niet erg happig op het delen van hun privacy in ruil voor korting. Men wil bijvoorbeeld niet dat bedrijven of verzekeraars betrokken worden in hun persoonlijke leven.

Bepalen risico’s

Al tientallen jaren delen verzekeraars aanvragers op in categorieën op basis van leeftijd, geslacht, woonplaats en type auto om klantprofielen te maken. Verzekeraars verzamelen stapels persoonsgegevens in de hoop gedetailleerdere conclusies te kunnen trekken over hoe rijgedrag en schade zich tot elkaar verhouden. Veel mensen voelen echter nog weinig voor de trackingsystemen in hun auto. Verzekeraars proberen daarom plug-in systemen, smartphone applicaties en sensoren in de auto te promoten in de hoop extra informatie te verzamelen over de verzekerden.

Het doel van autoverzekeraars is om met deze nieuwe manieren de risicofactoren, of de kans op een schadeclaim, beter te kunnen beoordelen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld veilige automobilisten beter worden geïdentificeerd, de kans op claims bij deze groep is lager, waardoor zij hen korting op de autoverzekering kunnen geven. De premie van de autoverzekering kan daardoor worden gereduceerd met ongeveer 30 procent.

Overzicht oorzaken auto-ongelukken - The Wallstreet Journal

De verzekeraar kan zo minder risicovolle bestuurders op de lange termijn behouden, terwijl risicovolle automobilisten geconfronteerd worden met een hogere premie. Deze groep wordt daardoor gemotiveerd uit te kijken naar een andere autoverzekeraar. Progressive, de vierde grootste Amerikaanse autoverzekeraar, stelt dat bijna 80 procent van de bestuurders in aanmerking komt voor een premiekorting.

Vertrouwen winnen

Glenn Renwick, CEO van Progressive, erkent dat het winnen van vertrouwen de grootste strijd is. Uit onderzoeken die het bedrijf uitvoerden bleek dat ongeveer 40 procent van de mensen niet mee wil werken aan een zogeheten rijgedragverzekering. Ondanks dat veel bestuurders nog weinig gegevens willen delen, verzamelt Progressive ongeveer een miljoen nieuwe trip gegevens per dag. Deze worden vervolgens versleuteld verzonden naar een groot datacenter op het hoofdkantoor van het bedrijf.

De verzekeraar hoopt dat meer automobilisten willen deelnemen wanneer het zijn smartphone-app lanceert in 2016. Volgens de verzekeraar verlagen smartphones de toetredingsdrempel. Ook verschillende toezichthouders moedigen dergelijke programma’s aan omdat bestuurders hierdoor zouden leren hun rijgedrag te verbeteren.

De ‘privacy zorgen’ van automobilisten lijken op dit moment nog de grootste drempel. Toch lijken dergelijke autoverzekeringen een kwestie van tijd. Paul Saffo, docent aan de Stanford University, denkt dat een premie gebaseerd op het rijgedrag “op langere termijn waarschijnlijk onvermijdelijk is”. Saffo zegt dat Amerikaanse consumenten afgelopen decennia hebben aangetoond bereid te zijn om privacy op te offeren in ruil voor gemak. Dat zullen consumenten volgens de docent dan ook blijven doen, zelfs als men er over zou klagen. “Privacy already has shifted from being a right to a good that is purchased,” aldus Paul Saffo.

Lees ook:

Gepubliceerd op 12 januari 2016 om 12:02 uur in de categorie autoverzekering.