Autonome auto's bedreigen branche van autoverzekeringen

Autoverzekeringen zijn tot op heden ingericht en afgestemd op bestuurders van auto’s, zodat bij ongelukken bijvoorbeeld de aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. In een auto zonder bestuurder zal de vaststelling van aansprakelijkheid op een andere manier vorm krijgen.
Auto zonder bestuurder leidt tot drastische gevolgen op het gebied van autoverzekeringen

Auto zonder bestuurder leidt tot drastische gevolgen op het gebied van autoverzekeringen

Er is door KPMG een uitgebreid rapport opgemaakt met de onafhankelijke auto zonder bestuurder als thema. Uit het rapport ‘Auto insurance in the era of autonomous vehicles’ blijkt dat KPMG op niet al te lange termijn een omslag verwacht van auto’s met bestuurders naar autonome wagens zonder bestuurders. De omslag zal zich zo snel voordoen dat verzekeraars er wel eens door verrast kunnen worden.

8 kernelementen voor de transformatie

De toekomst van de zelfrijdende of autonome auto´s is niet ver meer weg. Er zal niet een plotselinge overgang plaatsvinden, maar de veranderingen zullen beetje bij beetje worden doorgevoerd in de verkeersomgeving. Met betrekking tot de transformatie naar de komst van autonome auto’s zijn er een achttal kernelementen vastgesteld die daarvoor nodig zijn:

 • Technologische ontwikkeling
 • Beschikbaarheid infrastructuur
 • Regelgeving aanpassen
 • Productie (Tesla, Google, Apple en traditionele automerken)
 • Wettelijke aansprakelijkheid (verandering autoverzekering)
 • Auto op aanvraag en auto delen
 • Data verzamelen
 • Acceptatie door consument

Met betrekking tot de technologische ontwikkelingen is er nu ook al sprake van functionaliteiten waarover auto´s kunnen beschikken. De infrastructuur voor zelfrijdende auto´s is bovendien al aanwezig doordat er van bestaande wegen gebruik gemaakt kan worden. In de verdere toekomst wordt verwacht dat de wegen met de autonome wagens kunnen communiceren.

De regelgeving zal met zelfrijdende auto´s aangepast moeten worden. Momenteel is het zo dat een auto een bestuurder kent, maar bij een zelfrijdende auto is er geen bestuurder meer. Ten aanzien van de productie geldt dat er al meerdere partijen bezig zijn met de ontwikkeling van zelfrijdende auto´s, zoals Tesla, Google en Apple.

De aansprakelijkheid bij ongelukken zal eveneens een verandering kennen. Nu kan er met betrekking tot de autoverzekering een bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Als er geen bestuurder meer is, dan is er geen bestuurder meer om aansprakelijk te stellen. Bij de zelfrijdende auto is het de wagen die de beslissingen neemt. Op dit gebied zullen er dan ook veranderingen komen, waarbij het individu en de producent via de autoverzekering bescherming kunnen krijgen.

Het is de verwachting dat het delen van auto´s en het gebruikmaken van de mogelijkheid een auto op aanvraag af te roepen, zal toenemen. De gebruiker heeft daar financieel voordeel bij. Bij autonoom rijden zal er nog meer sprake zijn van het verzamelen van data door onder meer de verwachte combinatie van communicatie tussen auto en infrastructuur.

Tot slot zal de consument in het proces de zelfrijdende auto accepteren als vervoersmiddel door de vele voordelen die er geboden worden. Daarbij is het belangrijk dat de consumenten uitgebreid geïnformeerd worden en zich bewust worden van de voordelen om de acceptatie te bewerkstelligen.

Zelfrijdende auto's hebben flinke impact op autoverzekeringen Bron: Fast Company

Ontwikkeling in autotermen

Vanuit het gezichtspunt van KPMG doen er zich de komende vijfentwintig jaar een viertal fases voor die belangrijke veranderingen teweeg brengen met een toekomst, waarin de zelfrijdende auto in 2040 de nieuwe standaard zal zijn. De vier fases voor de ontwikkeling zijn in autotermen weergegeven:

 • Kennismaking
 • Eerste versnelling
 • Versnelling
 • Volle snelheid

De eerste fase heeft betrekking op de introductie van de zelfrijdende auto, waarmee op basis van de bestaande auto´s die over geïntegreerde technologieën beschikken al kennis kan worden gemaakt. Hightech fabrikanten zijn in deze fase geïnteresseerd in de mogelijkheden van de productie van volledig autonoom rijdende wagens.

In de tweede fase wordt de eerste versnelling ingezet en deze fase zal in 2017 van start gaan. Er kan in 2017 kennis worden gemaakt met de introductie van de gedeeltelijke vervanging van de bestuurder. Er zal een groter deel van de consumenten met deze technologie kennismaken.

Na de tweede fase volgt een versnelling in de derde fase en die start over vijf jaar. Over vijf jaar is het meer gewoon dat er volledig zelfrijdende wagens deel uitmaken van het verkeer. Doordat de technologie op grotere schaal zal worden toegepast, zullen de productiekosten dalen, waardoor meer consumenten er gebruik van kunnen maken.

De vierde fase wordt verwacht in 2025, waarbij een wereldwijde transformatie van start zal gaan. Alle nieuwe auto´s zullen dan volgens het rapport over autonome capaciteiten beschikken. In de vijftien jaren die daarna volgen, zal de zelfrijdende auto de nieuwe standaard worden in 2040.

Vermindering ongelukken

Het landschap van autoverzekeringen zal eveneens een verandering ondergaan met de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de zelfrijdende auto´s. KPMG laat in het rapport weten dat de veranderingen verschillende effecten zullen hebben op de inrichting van autoverzekering. De wijziging ten aanzien van de aansprakelijkheid is daar een voorbeeld van.

Er wordt echter verondersteld dat de verwachte vermindering van het aantal ongelukken op de weg het grootste effect zal hebben op de verzekeringsindustrie als er naar de lange termijn wordt gekeken. Naar verwachting zal het aantal ongelukken met 80 procent gedaald zijn in 2040. Het is verder de verwachting dat de ontwikkeling van de technologie in de toekomst tot gevolg heeft dat er minder autoverzekeraars zullen zijn dan vandaag de dag. De vraag is wie van de verzekeraars zal overleven en wie niet.

Bovendien wordt met de toekomstige ontwikkelingen ook verwacht dat er minder auto´s zullen zijn om te verzekeren. Dat komt weer doordat consumenten van de mogelijkheid gebruik gaan maken auto´s te delen of alleen op afroep van een auto gebruik gaan maken. De ontwikkelingen naar een toekomst met zelfrijdende auto´s is al ingezet. Er zijn al toepassingen, zoals automatisch remmen, cruise control en parkeersensoren. Daarnaast zijn er al jarenlang testen aan de gang met volledig autonome wagens.

Verzekeraars zullen met de veranderingen mee moeten gaan. De verzekeringsindustrie gaat met betrekking tot de autoverzekering al meer dan 100 jaar uit van een auto met een bestuurder. Die bestuurder zal er in de toekomst niet altijd meer zijn.


Lees ook:

Gepubliceerd op 15 januari 2016 om 11:34 uur in de categorie autoverzekering.