Budgetpolis zorgverzekering: onduidelijkheid over kostenvergoeding

De budgetpolis als basisverzekering is de meest goedkope zorgverzekering, waarbij een beperkte vergoeding wordt geboden als van niet-gecontracteerde zorg gebruik wordt gemaakt. Nu blijkt echter dat er waarschijnlijk meer kosten vergoed kunnen worden.
Beperkte vergoeding vanuit budgetpolis sluit niet aan bij rechterlijke uitspraken

Beperkte vergoeding vanuit budgetpolis sluit niet aan bij rechterlijke uitspraken

Er zijn meerdere verzekeraars die de mogelijkheid bieden om een budgetpolis af te sluiten, waarbij er een beperkt aanbod is van gecontracteerde zorgverleners. Als verzekerden met dit type polis besluiten om zorg af te nemen van niet-gecontracteerde zorgverleners, dan vergoedt de verzekeraar daar slechts een deel van.

50 procent vergoeding

VGZ is een van de zorgverzekeraars die een budgetpolis biedt voor de basisverzekering. Indien een verzekerde met een VGZ budgetpolis zorg afneemt bij een zorgaanbieder, waar de verzekeraar geen contract mee heeft, dan wordt er op basis van de dekking maar 50 procent van de kosten vergoed. De helft van de kostenvergoeding is opgenomen in de polisvoorwaarden.

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft in de Tweede Kamer tijdens het bespreken van haar begroting laten weten dat verzekerden met een budgetpolis wellicht meer vergoed kunnen krijgen. Het enige nadeel dat daaraan verbonden is, dat er dan een juridische strijd gevoerd moet gaan worden, want de verzekeraar zal naar de polisvoorwaarden wijzen.

Rechterlijke uitspraak

Op basis van eerder gedane rechterlijke uitspraken is vast komen te staan dat bij dure medische ingrepen er door de verzekeraars minimaal een vergoeding van 75 procent moest plaatsvinden. Het gaat hierbij om het vergoeden van kosten als een verzekerde van de diensten van een niet-gecontracteerde zorgverlener gebruik heeft gemaakt. Deze informatie wordt uiteraard niet op de websites van zorgverzekeraars gemeld. Er zullen dan ook weinig consumenten met een budgetpolis als basisverzekering van op de hoogte te zijn.

Vrije zorgkeuze

Dat verzekerden naar de rechter kunnen stappen om een hogere vergoeding te claimen dan de voorgestelde 50 procent in de polis van de verzekeraar is vooralsnog alleen voor 2015 van toepassing. Op het moment dat de senaat met de inperking van de vrije artsenkeuze akkoord gaat, zal dat namelijk veranderen. Met ingang van 1 januari 2016 zal het dan zijn toegestaan om een lagere vergoeding te hanteren dan eerder op basis van rechterlijke uitspraken is vastgesteld.

Tot nu toe is het zo dat het afwijken van de artsenkeuze van zorgverzekeraars voor verzekerden geen hinderpaal mag zijn. Als het gaat om een vergoeding van 2 euro voor een medicijn van 4 euro is er in dat opzicht geen sprake van een hinderpaal. Dat wordt anders als er sprake is van een operatie die 100.000 euro kost en waar door de zorgverzekeraar maar de helft van wordt vergoed. De verzekerde met een budgetpolis kan dan naar de rechter stappen om een hogere vergoeding te krijgen.

VGZ stelt zich op het standpunt dat het vergoeden van de helft van de kosten prima is en de voorwaarden in de polis niet strijdig zijn met het criterium van de hinderpaal. Bovendien hebben verzekerden zelf de keuze om een budgetpolis te nemen die 50 procent vergoedt voor niet-gecontracteerde zorg of een naturaverzekering af te sluiten die 80 procent vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg.

Extra uitleg over de budgetpolis:

Gepubliceerd op 21 november 2014 om 10:46 uur in de categorie zorgverzekering.