Consument heeft over eigen autoverzekering weinig kennis

Consumenten in Nederland met een auto beschikken over te weinig kennis met betrekking tot de eigen autoverzekering. Zo ontbreekt onder meer de wetenschap over wat de dekking van de verzekering bij schade vergoedt.
Verzekerden hebben beperkte kennis over eigen autoverzekering

Verzekerden hebben beperkte kennis over eigen autoverzekering

De Nederlandse consumenten zijn zich niet helemaal bewust van de voorwaarden van de autoverzekering die zij hebben afgesloten. Dat is naar voren gekomen uit een onderzoek dat onlangs is gehouden. Er is namelijk in opdracht van de verzekeraar Univé Verzekeringen door Multiscope een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de kennis van consumenten aangaande de eigen autoverzekering.

Uit het onderzoek is onder meer gebleken dat Nederlandse autobezitters niet helemaal op de hoogte te zijn van alle begrippen en termen die gehanteerd worden in de voorwaarden van de autoverzekering. In Nederland bieden de verzekeraars vaak keuzevrijheid ten aanzien van de dekking, maar door de onbekendheid met de begrippen weet de verzekerde niet altijd wat nu precies is verzekerd.

Onverwachte kosten

Een van de gevolgen van de onwetendheid is dat de verzekerden die met schade geconfronteerd worden in voorkomende situaties met onverwachte kosten te maken kunnen krijgen.

Meer dan 45 procent van de respondenten van het onderzoek heeft laten weten dat een all risk autoverzekering een dekking kent, waarbij alle kosten van schade worden vergoed. Verzekeraars kunnen echter verschillende voorwaarden hanteren ten aanzien van schade die door storm of door vandalisme is veroorzaakt.

Het is voor consumenten van essentieel belang om bij het afsluiten van een autoverzekering goed de voorwaarden van de dekking door te nemen, zodat duidelijk is wat wel en wat niet voor een vergoeding in aanmerking komt.

Dagwaarde van de auto

Een van de begrippen waar wel duidelijkheid over bestaat bij de deelnemers van het onderzoek is de total loss verklaring van een auto. Een auto wordt als total loss gezien indien de kosten voor het herstellen van de schade groter zijn dan de dagwaarde van de auto min de restwaarde.

Het begrip ‘total loss’ mag dan duidelijk zijn, ook hierbij weten consumenten vaak weer niet wat er dan voor vergoed zal worden door de verzekeraar. 65 procent van de respondenten heeft laten weten niet op de hoogte te zijn van de dagwaarde en maar liefst 69 procent heeft geen wetenschap van de vervangingswaarde van de eigen auto.

Op het moment dat er sprake is van een situatie, waarin de auto total loss is verklaard, kunnen consumenten voor een verrassing komen te staan. Het risico dat er zich een financiële tegenvaller voordoet is in dat opzicht dan ook groot.

Niet sparen voor schade

Een van de andere resultaten van het onderzoek, waar duizend consumenten aan hebben deelgenomen, is dat er geen geld opzij gezet wordt om eventuele schade te kunnen betalen. Maar liefst 75 procent van de deelnemers aan het onderzoek hebben laten weten geen geld te sparen om daarmee schade aan de auto zelf te kunnen betalen.

Indien de schade aan de auto geclaimd wordt bij de verzekeraar heeft dat gevolgen voor de positie op de bonus/malus ladder. Het zelf betalen van kleine schades zorgt ervoor dat de bonus/malus korting behouden blijft.

Gepubliceerd op 21 februari 2014 om 11:07 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:21 uur.