Veranderingen schadevrije jaren bij autoverzekering

Het was al enige tijd bekend dat met ingang van 1 januari 2016 veranderingen werden ingevoerd ten aanzien van de schadevrije jaren bij de autoverzekering. Nu de invoering een feit is, kan gekeken worden wat de gevolgen zijn in de praktijk zijn.
Gelijkheid en ongelijkheid bij terugval in schadevrije jaren bij de autoverzekering

Gelijkheid en ongelijkheid bij terugval in schadevrije jaren bij de autoverzekering

Vanaf dit jaar is de terugval van schadevrije jaren met betrekking tot de autoverzekering bij iedere verzekeraar gelijk. Als er een schade wordt geclaimd door eigen schuld, dan volgt er een terugval in schadevrije jaren. Dat heeft tot gevolg dat er meer premie betaald moet worden. Het lijkt erop alsof er vanaf nu sprake is van gelijkheid, maar in de praktijk zijn er nog wel degelijk verschillen te ontdekken.

Schadevrije jaren

Voorheen was het zo dat verzekeraars zelf mochten bepalen hoeveel schadevrije jaren er verloren gaan nadat een schade werd geclaimd. Eerder onderzoek van Verzekeringen.com bracht aan het licht dat verzekeraars trucjes met schadevrije jaren hanteerden. Dat is nu per 1 januari 2016 niet meer mogelijk. Dat schept in elk geval wel duidelijkheid voor consumenten ten aanzien van het aantal schadevrije jaren dat men kan terugvallen na het indienen van een claim. Er is namelijk een speciale standaardtabel beschikbaar van het Verbond van Verzekeraars die door alle verzekeraars nu gebruikt gaat worden.

Standaardtabel schadevrije jaren - bonus-malus ladder autoverzekering Bron: Verbond van Verzekeraars - Roydata: Bedrijfsregeling no. 11 (ingaand op 01-01-2016)

Er is ook gelijkheid ten aanzien van het aantal schadevrije jaren dat maximaal kan worden opgebouwd. Dat aantal is voor iedereen nu gelijkgesteld op 99 jaar. Er wordt voor elk jaar dat er geen schade geclaimd wordt een schadevrij jaar opgebouwd. Als er schade geclaimd wordt, is er een terugval van vijf jaren. Een verzekerde kan minimaal min vijf schadevrije jaren hebben en dat is op zich gunstig voor jongeren die zonder opbouw van schadevrije jaren een autoverzekering afsluiten.

Overigens is er wel een nadeel bijgekomen voor verzekerden die meer dan vijftien schadevrije jaren hebben opgebouwd. Bij een claim zal er dan namelijk sprake zijn van een terugval naar tien schadevrije jaren. Indien voorheen iemand vijfentwintig schadevrije jaren had en een claim indiende was er bijvoorbeeld sprake van een terugval naar twintig schadevrije jaren. Dat zou met de ingevoerde veranderingen nu een terugval zijn naar tien schadevrije jaren.

Bonus-malusladder

Naast dat er met de veranderingen nu sprake is van gelijkheid is er nog wel sprake van verschil ten aanzien van de toepassing van de bonus-malusladder. De verzekeraar heeft namelijk ook in 2016 nog altijd zelf de controle over de invulling van de bonus-malusladder aan de hand waarvan de korting op de premie van de autoverzekering wordt bepaald.

Iedere trede op de bonus-malusladder staat voor een bepaalde positie die wordt vastgesteld op basis van een aantal factoren. Zo speelt de leeftijd een rol, maar ook het aantal te rijden kilometers per jaar en het aantal opgebouwde schadevrije jaren. De verzekerde kan een trede hoger klimmen als er in een jaar geen schade is geclaimd, waardoor de korting op de autoverzekering hoger kan uitvallen.

Aangezien verzekeraars zelf kunnen bepalen op welke korting een verzekerde recht heeft aan de hand van onder meer de positie op de bonus-malusladder, is er in dat opzicht nog sprake van verschil. Een verschil dat op zich niet ongunstig is voor consumenten. Nu er sprake is van gelijkheid in terugval in schadevrije jaren, maar er nog wel verschil is ten aanzien van de korting op basis van de positie op bonus-malusladder is dat een punt waarbij rekening kan worden gehouden tijdens het vergelijken van autoverzekeringen.

Wie bijvoorbeeld zo voordelig mogelijk uit wil zijn bij het afsluiten van een autoverzekering kan kijken naar de premiekorting die wordt verstrekt door de verzekeraar als er sprake is van een bepaald aantal opgebouwde schadevrije jaren.

Lees ook:

Gepubliceerd op 8 januari 2016 om 12:12 uur in de categorie autoverzekering.