Trucjes van verzekeraars met schadevrije jaren

Autoverzekeraars zoeken naar manieren om zoveel mogelijk auto’s te verzekeren, zonder dat ze teveel rendement moeten weggeven. Een effectieve manier om dit te realiseren is door de polisvoorwaarden te versoberen, maar om reputatieschade te voorkomen zijn ze daar voorzichtig mee.
Verzekeraars hanteren soms flinke terugval na het claimen van één schade

Verzekeraars hanteren soms flinke terugval na het claimen van één schade

Een onopvallende manier om de voorwaarden te verslechteren is door een extra forse terugval in korting in te bouwen bij een schuldschade. Wij waren benieuwd naar de verschillen per verzekeraar, en hebben het uitgezocht. Voor alle autoverzekeringen gelden er vanaf 2016 nieuwe regels voor het opbouwen en administreren van schadevrije jaren.

Alle verzekeraars moeten bij een schade een gelijk aantal schadevrije jaren afschrijven. Deze opgebouwde jaren moeten ook afhankelijk zijn van een uniforme tabel die alle verzekeraars gebruiken. Op deze manier wordt er op één manier omgegaan met de opgebouwde schadevrije jaren door de diverse verzekeraars. Tot zover lijkt het overzichtelijker te worden, maar helaas gaat het juist veel complexer worden.

Aparte BM-ladder

De administratie van de schadevrije jaren moet bij alle verzekeraars gelijk zijn. Bij schade ben je 5 schadevrije jaren kwijt. Toch zegt dit niet alles over de hoogte van de korting. Verzekeraars maken namelijk gebruik van een zogenaamde bonus/malus ladder. Deze is opgesplitst in treden die weer afhankelijk zijn van het aantal schadevrije jaren. Deze mogen verzekeraars zelf inrichten.

  • Verzekeraar X geeft bij 5 schadevrije jaren een korting van 65%
  • Verzekeraar Y geeft bij 5 schadevrije jaren een korting van 55%

Bij het vergelijken van de diverse autoverzekeringen maakt het niet uit hoeveel schadevrije jaren hoeveel korting geven. Er wordt namelijk niet op percentage korting vergeleken, maar op het te betalen bedrag onder de streep.

Grote verschillen bij één schuldschade

Per 2016 gaan alle verzekeraars op dezelfde manier om met de schadevrije jaren, maar niet met de korting die hangt aan deze jaren. Een autoverzekering selecteer je op de premie en de voorwaarden, maar niemand verdiept zich in de hoogte van premie na een schade. Dit is ook wel logisch, want in de meeste polisvoorwaarden is het complex om te achterhalen wat de gevolgen zijn. Wij hebben uitgezocht hoeveel je in korting zakt na één schade. Dit zegt niets over de te betalen premie, maar het zegt wel iets over de mate waarin de premie stijgt na één jaar.

Wat gebeurt er na één schade?

Je betaalt bijvoorbeeld nu €50 per maand voor je autoverzekering, gebaseerd op een korting van 70%. Na één schade zakt de korting naar 45%. Hierdoor zal de premie sterk stijgen.

Een andere verzekeraar kan de auto verzekeren voor €55 per maand, gebaseerd op 70% korting. Na één schade zakt de korting naar 60%. Op basis van de toepassing van de schadevrije jaren kun je beter kiezen voor de verzekeraar die bij het afsluiten €55 vraagt.

Om de verschillen tussen enkele verzekeraars inzichtelijk te maken hebben wij steekproefsgewijs enkele polisvoorwaarden tegen het licht gehouden. Wij hebben uitgezocht hoeveel korting je krijgt bij 5 schadevrije jaren en hoeveel de korting zakt na één schade. Wij willen inzichtelijk maken hoe hoog de terugval in korting is na één schade per verzekeraar. Wij zijn uitgegaan van de voorwaarden die de verzekeraars op hun internetsite aanbieden voor de WA/Casco verzekering. De uitkomsten waren als volgt:

Verzekeraar Korting vóór de schade Korting na één schade
Delta Lloyd 76% 60%
Klik & Go (ASR) 60% 40%
Unigarant 65% 45%
Allianz 72,50% 55%
Goudse 65% 40%
Budgio 60% 40%
Centraal Beheer 65% 40%


Hieruit blijkt dat er verder moet worden gekeken dan alleen de te betalen premie. Het maakt nogal een verschil of je na één schade terugvalt van 76% naar 60% of van 65% naar 40%. Aan de andere kant kun je ook stellen dat het aan te raden is om na een premieverhoging door de verzekeraar, opnieuw te bepalen in hoeverre je nog de juiste autoverzekering hebt. Maak een vergelijking op Verzekeringen.com, en je betaalt weer de laagste prijs voor de beste dekking.

Gepubliceerd op 7 september 2015 om 10:01 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 8 januari 2016 om 12:23 uur.