Wat is verhaalsbijstand?

Verhaalsbijstand biedt dekking bij het verhalen van schade aan je auto, kleding of andere spullen op de tegenpartij. Meestal erkent de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid en vergoedt men de schade. Toch kan het ook zijn dat de verzekeraar ook jou schuldig acht aan het ontstaan van de schade.

Bij schade aan je auto of inboedel is het meestal zo dat je deze kunt claimen op de veroorzaker van de schade. De verzekeraar van de tegenpartij vergoedt dan de schade. Toch kan het ook zijn dat de verzekeraar van de tegenpartij ook jou schuldig acht aan de ontstane schade of dat de schade niet zo groot is als jij beweert. In dat geval biedt de verhaalsbijstand juridische hulp bij het verhalen van de schade op de tegenpartij. De verzekeraar verhaalt dan de schade voor jou bij de tegenpartij. Dat kan vaak handig zijn omdat je het anders zelf moet opnemen tegen schaderegelaars en juristen van de tegenpartij. Je kunt je voorstellen dat zelf schade verhalen op de tegenpartij dan een hele klus is.

Het is bij verschillende verzekeringen mogelijk om verhaalsbijstand te verzekeren. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld de autoverzekering, bromfietsverzekering, caravanverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Schade op de aansprakelijke partij wordt dan verhaalt. Dit kan schade zijn aan je auto of kleding, maar ook wanneer een verzekerde gewond raakt. Voorbeelden hiervan zijn inkomensverlies, smartengeld en kosten van huishoudelijke hulp. Daarnaast zijn de kosten van de uitvaart bij overlijden gedekt. Voor het vaststellen van de schade schakelt de verzekeraar mogelijk een schade-expert, medisch specialist of een andere deskundige in.

Verhaalsbijstand bij autoverzekering
Verhaalsbijstand wordt gezien als de basisvariant van de rechtsbijstandverzekering. Vaak wordt gebruik gemaakt van verhaalsbijstand na materiële schade door een verkeersongeval. Schade aan het motorrijtuig, kosten voor de huur van een vervangend motorvoertuig en schade door vernieling of beschadiging van spullen die in het motorvoertuig aanwezig waren zijn dan gedekt. Het is vaak zinvol om je bij te verzekeren voor verhaalsbijstand bij een WA- of WA+ (beperkt casco) autoverzekering. De verzekering voor verhaalsbijstand is gekoppeld aan je motorvoertuig. Meestal dekt verhaalsbijstand alleen de juridische kosten om materiële schade te verhalen. Je hebt dan geen recht op juridische bijstand om letselschade te verhalen. Voor uitgebreidere juridische hulp, waarin ook letselschade is inbegrepen, kun je kiezen voor de verkeersrechtshulpverzekering.

Heb je alleen een WA- of WA+ autoverzekering afgesloten? Meestal kun je zonder aanvullende rechtsbijstanddekking niet terecht bij je verzekeraar als de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. Zonder rechtsbijstandverzekering moet je met een WA- of WA+ verzekering zelf verhaal halen bij de tegenpartij. Een aanvullende verzekering voor verhaalsrechtsbijstand kan dan het overwegen waard zijn om je te verzekeren tegen juridische bijstand bij het verhalen van de schade op de tegenpartij. Juridische kosten zijn namelijk vaak erg hoog en komen altijd ongelegen.

Bij een allrisk autoverzekering kun je de materiële schade aan de auto via de verzekeraar claimen, met eventueel aftrek van het eigen risico. Een WA- of WA+ verzekering biedt deze dekking doorgaans niet. Is de schade buiten jouw schuld om gemaakt, dan is er via de allrisk dekking geen terugval in no-claimkorting of schadevrije jaren. Achter de schermen verhaalt de verzekeraar de schade op de aansprakelijke tegenpartij.

Aanvullende rechtsbijstandverzekering
Naast de verhaalsbijstand kun je je ook uitgebreider verzekeren met autorechtsbijstand of verkeersbijstand. In tegenstelling tot een verhaalsbijstandsverzekering vergoedt de verzekeraar met autorechtsbijstand ook de kosten voor juridische bijstand als je na een ongeval te maken krijgt met letselschade of wanneer je bijvoorbeeld een conflict krijgt met je garage over een reparatie aan je auto. Daarnaast kun je ook juridische hulp krijgen als je te maken krijgt met strafvervolging na een ongeluk of overtreding met je auto.

De verkeersrechtsbijstand biedt juridische bijstand bij schade in het verkeer door een fout van jezelf of een ander. Bijvoorbeeld als een vervelende automobilist na een aanrijding ontkent dat hij de schade heeft veroorzaakt. Of als je rijbewijs wordt ingenomen en je het daar niet mee eens bent. Je kunt overigens ook voor verkeersgeschillen verzekerd zijn als je een (gezins)rechtsbijstandverzekering of reisverzekering hebt afgesloten. Het is dan ook verstandig om goed de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeringen door te nemen. Zo kun je oververzekeren voorkomen en weet je precies wat welke verzekering wel of niet dekt. Natuurlijk kun je dit bij onduidelijkheid ook altijd navragen bij de verzekeraar.

Vraag beantwoord in augustus 2015. Laatst gewijzigd op 18 augustus 2015.