Beperking advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekering bij DAS en Univé

Het Europees Hof van Justitie heeft in november 2013 geoordeeld dat klanten met een rechtsbijstandsverzekering de vrijheid hebben om een advocaat te kiezen. Verzekeraars DAS en Univé hebben naar aanleiding van deze uitspraak wijzigingen aangebracht in de voorwaarden.
Vrije advocaatkeuze beperkt door eigen risico en instellen maximale vergoeding

Vrije advocaatkeuze beperkt door eigen risico en instellen maximale vergoeding

De vrije advocaatkeuze bij het voeren van een procedure via de rechtsbijstandsverzekering wordt door de verzekeraars erkend. De verzekeraars DAS en Univé Verzekeringen hebben echter naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak maatregelen genomen. Hierdoor is er alsnog sprake van een beperking van de vrije advocaatkeuze.

Hoger eigen risico

De rechtsbijstandverzekeraar DAS heeft besloten om een hoger eigen risico in te stellen voor particuliere en zakelijke klanten. Voor particulieren is het eigen risico op 250 euro vastgesteld en voor zakelijke klanten komt het eigen risico op 500 euro uit. Een van de redenen van het invoeren van het hogere eigen risico is, dat daarmee een stijging van de premie van de rechtsbijstandsverzekering kan worden voorkomen.

De verzekeraar Univé volgt de lijn van DAS en heeft per 1 februari en-bloc nieuwe polisvoorwaarden doorgevoerd. De wijziging heeft betrekking op de invoering van een eigen risico van 250 euro en op de maximale vergoeding. De wijziging heeft betrekking op nieuwe klanten en op bestaande verzekerden met uitzondering van lopende zaken.

Indien verzekerden niet akkoord gaan met de wijziging kan de polis worden opgezegd, maar Univé heeft de verzekerden niet nadrukkelijk gevraagd of de gewijzigde polisvoorwaarden geaccepteerd worden.

Maximale vergoeding

Bij Univé is de maximale vergoeding die verstrekt wordt voor procedures, waarbij een advocaat niet verplicht is op 3.000 euro gesteld. Hierdoor wordt de vrije advocaatkeuze dan ook beperkt door de maximale vergoeding. De verzekerden geven volgens Univé aan liever geen hogere premie te betalen voor de vrije advocaatkeuze. Er wordt in dat geval door de verzekerden de voorkeur gegeven aan het inschakelen van een van de juristen die zijn aangesloten bij de Stichting Univé Rechtsbijstand.

In situaties waarin een advocaat wel verplicht is, wordt de maximale vergoeding 50.000 euro. Bijvoorbeeld voor procedures in hoger beroep en voor zaken met een groot financieel belang. Zonder procedures is er bij Univé geen sprake van een vrije advocaatkeuze op basis van de rechtsbijstandsverzekering.

DAS heeft eveneens beperkende maatregelen ingevoerd ten aanzien van de vrije advocaatkeuze door een maximale vergoeding toe te kennen. Indien er bij een procedure in het arbeidsrecht geen advocaat is vereist, dan wordt de maximale vergoeding 2.500 euro als de verzekerde een advocaat inschakelt. Voor bestuursrecht- en sociaal verzekeringsrecht is dat bedrag op 3.000 euro vastgesteld. De vergoeding voor overige rechtsgebieden waarvoor geen advocaat verplicht is, bedraagt 5.000 euro.

Andere verzekeraars, zoals Achmea wachten nog af en kijken eerst wat de financiële gevolgen zijn van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Indien de schade beperkt blijft, dan kunnen een premiestijging of verandering in voorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering uitblijven. Overigens is de verzekeraar ARAG van mening dat de bestaande polisvoorwaarden niet strijdig zijn met de uitspraak. ABN AMRO is van plan om in het tweede kwartaal wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden.

Gepubliceerd op 7 februari 2014 om 11:01 uur in de categorie rechtsbijstandverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:20 uur.