Beter inzicht basis zorgverzekering dankzij zorgverzekeringskaart

Zorgverzekeraars introduceren dit najaar een zorgverzekeringskaart bij elke basis zorgverzekering. Op deze manier willen zorgverzekeraars hun klanten op een heldere en uniforme wijze informeren over de belangrijkste polisvoorwaarden van 2017 van de door hen aangeboden basis zorgverzekeringen.
Zorgverzekeraars komen met zorgverzekeringskaart voor beter inzich basisverzekering.

Zorgverzekeraars komen met zorgverzekeringskaart voor beter inzich basisverzekering.

Inzicht basis zorgverzekering
Om een duidelijk en eenvoudig inzicht te bieden in de polisvoorwaarden van basis zorgverzekeringen presenteren zorgverzekeraars een zorgverzekeringskaart bij de nieuwe polissen voor 2017. De zorgverzekeringskaart bevat onder andere informatie over de basisverzekering, het (verplicht) eigen risico, zorgadvies en –bemiddeling en moet uiterlijk 19 november beschikbaar zijn voor iedereen.

Naast algemene informatie vinden verzekeraars ook informatie terug voor de meest gebruikte vormen van zorg. Dit betreft contractering, vergoeding en keuzevrijheid van onder meer huisarts, medicijnen, ziekenhuis, hulpmiddelen etc. Vooral voor verzekerden met een natura- en combinatiepolissen is het van belang of de zorgverlener en zorgverzekeraar een contract hebben.

Begrijpen en vergelijken zorgverzekeringen
De kaart helpt verzekerden om de basis zorgverzekeringen ook inhoudelijk met elkaar te kunnen vergelijken en zo bij te dragen aan het vinden van een passende zorgverzekering. De indeling en vormgeving zal daarom voor alle zorgverzekeraars gelijk zijn en waar mogelijk worden gestandaardiseerde teksten toegepast. Uiteraard maken de verzekeraars wel onderscheid in naturaverzekeringen, combinatieverzekeringen of restitutieverzekeringen. Dankzij de ontwikkeling van deze kaart sluiten de zorgverzekeraars ook aan bij de ontwikkelingen rondom een verzekeringskaart voor schade- en levensverzekeringen.

Vanaf half november maken zorgverzekeraars de premies en polissen voor 2017 bekend. Vanaf dat moment is het mogelijk om je zorgverzekering weer te vergelijken en heb je tot 31 december 2016 de tijd om over te stappen.

Gepubliceerd op 26 september 2016 om 9:00 uur in de categorie zorgverzekering.