Sharingpolis op komst voor particuliere verhuur via Airbnb en Peerby

Steeds meer particulieren richten zich op vormen van deeleconomie, zoals het verhuren van een woning via Airbnb of Wimbu en het uitlenen van gereedschappen via Peerby. Verzekeraars springen daar nu op in door het aanbieden van een sharingpolis.
Sharingpolis op komst voor verhuur via onder meer Airbnb en Peerby

Sharingpolis op komst voor verhuur via onder meer Airbnb en Peerby

De deeleconomie lijkt voor verzekeraars een gat in de markt te worden, want er blijkt steeds meer vraag te zijn naar een verzekeringsproduct voor particulieren die participeren in de deeleconomie. Om aan de vraag van consumenten tegemoet te komen is er een nieuwe sharingpolis ontwikkeld.

Schaderisico deeleconomie dekken

Vrijwel alle verzekeraars kennen tot op heden uitsluitingen in de verzekeringspolissen op het moment dat een verzekerde de eigen woning of auto gaat verhuren of bijvoorbeeld gereedschappen uitleent tegen betaling.

De schade aan woningen die bijvoorbeeld via Airbnb of Wimdu aan toeristen worden verhuurd, zal niet worden vergoed als er brand uitbreekt op het moment dat er sprake is van verhuur. Indien een toerist van de trap valt in het huis dat via de constructie van Airbnb wordt verhuurd en daarbij ledematen breekt, dan is er geen dekking via de aansprakelijkheidsverzekering.

Eenzelfde uitsluiting in de aansprakelijkheidspolis is van toepassing als er een ongeluk gebeurt met gereedschap dat via Peerby is uitgeleend of als een passagier in een auto van een Uberchauffeur is gestapt. De uitsluitingen gelden dan voornamelijk omdat er sprake is van activiteiten die op commerci├źle basis plaatsvinden.

Er zijn wel polissen die een zakelijk karakter hebben, maar die zijn weer niet van toepassing op particulieren die deelnemen aan de deeleconomie. Bovendien zijn de premies daarvoor doorgaans veel hoger gelegen, zodat het minder aantrekkelijk wordt om bijvoorbeeld een huis voor een korte periode via Airbnb te verhuren.

Sharingpolis

Doordat er steeds meer particulieren deelnemen aan een vorm van deeleconomie is de vraag naar een verzekeringsproduct dat daarop is afgestemd groter geworden. De verzekeraars krijgen steeds meer vragen van klanten en daaraan wordt nu tegemoet gekomen door een sharingpolis te bieden. Zo zal Nationale-Nederlanden met ingang van 1 januari 2015 een standaarddekking voor particulieren opnemen in de inboedelverzekering voor verhuur via Airbnb.

Ook Aegon is bezig met het ontwikkelen van een dekking voor particulieren bij verhuur aan toeristen via Airbnb. Deze verzekeraar kijkt echter niet alleen naar de inboedelverzekering, maar onderzoekt ook de mogelijkheid van het invoeren van een aansprakelijkheidsverzekering die speciaal op de doelgroep is gericht.

Overigens zijn er wel al meerdere verzekeraars die een extra dekking bieden voor particulieren. ASR heeft bijvoorbeeld een inboedelverzekering met aansprakelijkheidsverzekering, waarbij de mogelijkheid geboden wordt deze met een extra verhuurdekking uit te breiden.

Centraal Beheer Achmea richt zich als verzekeraar nu op het aanbieden van een Peerbypolis. Er wordt overleg gepleegd met Peerby om via een samenwerking tot een nieuwe verzekeringspolis te komen die gericht is op het dekken van schaderisico┬┤s voor het uitlenen van onder meer gereedschappen.

Ook wordt er door Centraal Beheer gekeken naar een polis voor particulieren die hun huis via Airbnb verhuren. Deze verzekeraar heeft overigens al wel polissen voor particulieren die deelnemen aan de deeleconomie, want er zijn onder meer schadeverzekeringscontracten afgesloten met bedrijven die zich richten op autodelen, zoals SnappCar, MyWheels en WeGo.

Gepubliceerd op 18 december 2014 om 12:53 uur.