Zorgverzekering wordt mogelijk duurder in 2016

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht dat de zorgverzekering in 2016 wat duurder wordt. Dit heeft te maken met strengere EU-regelgeving met betrekking tot solvabiliteit, toename van de salarissen in de zorg en veranderingen in de wijkverpleging die zorgen voor meer financiële risico’s voor zorgverzekeraars.
Zorgpremie stijgt mogelijk met 120 euro per jaar

Zorgpremie stijgt mogelijk met 120 euro per jaar

De overheid verwacht dat de zorgverzekering in 2016 iets duurder wordt. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht een maandelijkse premie van 103 euro volgend jaar. Op 29 augustus heeft het VWS een maandelijkse toename berekend van 7 euro per maand. Volgens hoogleraar gezondheidseconomie, Wim Groot, is de schatting van de overheid echter niet realistisch. Groot verwacht dan ook dat de premie stijgt met 10 euro per maand. Er zou in de berekeningen van het VWS te weinig rekening gehouden zijn met de strengere eisen die de Europese Unie stelt voor solvabiliteit. Daarnaast zouden ook andere factoren zorgen voor een duurdere zorgverzekering in 2016.

Solvabiliteit
Per 1 januari 2016 krijgen zorgverzekeraars te maken met strengere EU-regelgeving met betrekking tot solvabiliteit. De solvabiliteit geeft aan of een verzekeraar op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook wordt berekend of de verzekeraar in staat is om al haar schulden te betalen. De Europese Unie heeft de eisen hiervoor verder aangescherpt. Dat betekend dat verzekeraars meer solvabiliteit moeten opbouwen. Er lijkt dan ook geen geld beschikbaar om de stijging van de premie van de zorgverzekering in te perken. Dit jaar was dit nog wel het geval.

Overheveling wijkverpleging
Niet alleen de strengere eisen voor de solvabiliteit van verzekeraars spelen een rol bij het berekenen van de premie voor 2016. Zorgverzekeraars hebben door veranderingen in de langdurige zorg, te maken met grotere financiële risico’s. Bijvoorbeeld het overhevelen van de wijkverpleging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), dit zorgt er voor dat de solvabiliteit van verzekeraars verder afneemt. Doordat een aantal zorgtaken van de AWBZ naar het basispakket van de Zvw gaan krijgen verzekeraars te maken met veel extra zorguitgaven. Om die kosten te kunnen compenseren, zullen verzekeraars 150 procent meer eigen vermogen moet opbouwen, aldus de Nederlandsche Bank (DNB).

Hogere salarissen
In de nieuwe cao’s is afgesproken dat de salarissen in de zorgsector omhoog gaan. Dat zorgt er tevens voor dat de bedrijfskosten verder toenemen. Hierdoor is er minder geld beschikbaar voor het beperken van de premiestijging in 2016.

Prinsjesdag
Uiteindelijk bepalen zorgverzekeraars zelf de premie van de zorgverzekering. Op Prinsjesdag op 15 september wordt de definitieve rekenpremie bekendgemaakt, evenals de inhoud van het basispakket en de hoogte van het verplichte eigen risico. Normaal gesproken zou de schatting van VWS officieel gepubliceerd worden met Prinsjesdag, maar de schatting werd al eerder gelekt. Het ministerie combineert vervolgens de reële cijfers van vorig jaar, met de schatting van dit jaar. Deze schatting komt echter zelfden overeen met de werkelijkheid. Het eigen risico stijgt ieder jaar met de inflatie en volgens laatste berichtgeving zal het wettelijk verplicht eigen risico in 2016 uitkomen op 385 euro. Dat is 10 euro meer dan dit jaar.

Zorgverzekering 2016
Rond eind september zullen de eerste zorgverzekeraars de premie voor 2016 bekendmaken. Traditiegetrouw publiceert de DSW dan als eerste de premie voor het nieuwe jaar. Vorig jaar lag de premie van de DSW 5 euro per maand lager dan de schatting van het ministerie. De Schiedamse zorgverzekeraar is echter niet de goedkoopste. De scherpste premie lag in 2015 ruim 17 euro onder de schatting van het VWS. Het gaat hier doorgaans wel om een budgetpolis, waarbij de keuzevrijheid voor ziekenhuizen en artsen beperkt is.

Gepubliceerd op 8 september 2015 om 14:44 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 29 juni 2016 om 10:48 uur.