Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Er bestaat vaak veel verwarring over het eigen risico en de eigen bijdrage bij de zorgverzekering. In beide gevallen betekent het dat je zelf een deel van de zorgkosten moet betalen. Het verschil tussen beiden leggen we op deze pagina uit.

Bij de zorgverzekering komen geregeld de begrippen eigen risico en eigen bijdrage voor. Zodra je gebruik maakt van je zorgverzekering, zal je in veel gevallen te maken krijgen met het eigen risico. Maar in sommige gevallen krijg je te maken met de eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor genees- of hulpmiddelen. Bij beide begrippen komt het er op neer dat je een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Toch zijn er een aantal verschillen waar je rekening mee moet houden.

Eigen risico
Het eigen risico kent een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico ligt in 2015 op 375 euro. Dit bedrag betaal je eerst zelf voordat de zorgverzekeraar kosten vergoed. Daarnaast bestaat ook het vrijwillig eigen risico, dit komt bovenop het verplicht eigen risico. Je kunt er voor kiezen om het vrijwillige deel te verhogen tot maximaal 500 euro. In ruil daarvoor geeft de zorgverzekeraar korting op de premie van je zorgverzekering. Kiezen voor een hoger eigen risico kan dus geld besparen. Toch kan het ook extra financiële risico’s met zich meebrengen. Het deel van de zorgkosten welke je zelf moet betalen wordt immers groter. Dit bedrag moet je dus wel kunnen missen.

In bijna alle gevallen is het eigen risico van toepassing. Bij onduidelijkheid is het verstandig je zorgverzekeraar te contacteren. Kosten die worden vergoed vanuit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Er zijn wel enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts en verloskundige. Hiervoor hoef je niets te betalen.

Voorbeeld: Stel je hebt een ziekenhuisrekening van 600 euro, dan betaal je de eerste 375 euro (verplicht eigen risico) zelf. Vanaf dat moment vergoedt de zorgverzekeraar alle zorgkosten (die gedekt zijn) in dat betreffende kalenderjaar, tenzij je ook een vrijwillig eigen risico hebt. Dan betaal je namelijk ook nog eerst het vrijwillige deel, alvorens de zorgverzekeraar de kosten vergoed.


Eigen bijdrage
Voor bepaalde vormen van zorg moeten verzekerden een eigen bijdrage betalen. Dit komt bovenop het eigen risico. Net als bij het eigen risico betaal je eerst een deel van de zorgkosten zelf voordat de zorgkosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het kan voorkomen dat je voor bepaalde genees- en hulpmiddelen een eigen bijdrage betaalt. De verzekeraar kan een eigen bijdrage vragen voor zorg uit de basisverzekering, maar ook uit de aanvullende zorgverzekering. De hoogte van de eigen bijdrage staat vermeld in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Er wordt in de volgende gevallen een eigen bijdrage gevraagd:

  • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen)
  • Geneesmiddelen (wanneer deze duurder zijn dan de gemiddelde prijs)
  • Kraamzorg
  • Zittend ziekenvervoer
  • Poliklinische bevalling zonder medische indicatie
  • Tandheelkundige zorg (bijvoorbeeld voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg)

De eigen bijdrage is dus niet hetzelfde als het eigen risico maar staat daar los van. Als er voor de medische kosten een eigen bijdrage is, betaal je deze eerst zelf. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het verplichte eigen risico. De hoogte van de eigen bijdrage en het eigen risico kunnen per jaar verschillen. Daarnaast is de hoogte van de eigen bijdrage sterk afhankelijk van de zorgsoort. In veel gevallen zal je dus eerst te maken hebben met het eigen risico. Het kan voorkomen dat je zowel een eigen bijdrage als een eigen risico moet betalen.

Voorbeeld: na een ongeval heb je een aantal botbreuken opgelopen en bent daardoor niet in staat zelf auto te rijden. Langere tijd moet je geregeld voor controle naar het ziekenhuis met de taxi. De totale kosten bedragen 400 euro. De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer is in 2015 vastgesteld op 97 euro. Dit bedrag betaal je eerst zelf. Er blijft dan nog een bedrag over van 303 euro. Dit bedrag valt binnen het verplicht eigen risico van 375 euro.

In dat geval houd je nog een eigen risico over van 72 euro. De volgende keer dat je zorgkosten maakt voor de basisverzekering, betaal je eerst nog 72 euro eigen risico. Heb je al wel zorgkosten gemaakt en heb je geen eigen risico meer? Dan hoef je niks meer te betalen of alleen de eigen bijdrage. Dit is echter afhankelijk van de zorgsoort.

Vraag over zorgverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in mei 2015. Laatst gewijzigd op 21 mei 2015.