Nederlandse top 25 met sterkste verzekeringsmerken

Verzekeraars in Nederland zijn te weinig onderscheidend van elkaar. De naamsbekendheid is veelal wel aanwezig, maar een echt onderscheidend karakter in de Nederlandse top 25 met sterkste verzekeringsmerken ontbreekt nog.
Top 25 sterkste verzekeringsmerken; echt onderscheid ontbreekt

Top 25 sterkste verzekeringsmerken; echt onderscheid ontbreekt

Er is een onderzoek gedaan door Interbrand in samenwerking met AM, waarbij verzekeraars in Nederland op diverse punten werden beoordeeld. Op basis van het onderzoek is de Nederlandse top 25 met sterkste verzekeringsmerken samengesteld.

De beoordeling vond plaats op zes punten die van invloed zijn op de merkkracht, zoals relevantie, authenticiteit, differentiatie, aanwezigheid, consistentie en begrip. Opvallend is dat de mate van het onderscheidend zijn bij alle verzekeraars een lage score kende. De verzekeraars die een sterke marketingstrategie hebben, creëren wel een grotere naamsbekendheid, maar onderscheidden zich daar nog niet mee op andere gebieden.

Centraal Beheer sterkste verzekeringsmerk
Centraal Beheer Achmea komt uit het onderzoek naar voren als verzekeraar die over het sterkste verzekeringsmerk beschikt en voert daarmee als nummer 1 de lijst aan in de Nederlandse top 25 met sterkste verzekeringsmerken. Centraal Beheer Achmea wordt daarbij op de tweede plaats gevolgd door Interpolis en een derde plaats is weggelegd voor de ANWB.

 1. Centraal Beheer Achmea
 2. Interpolis
 3. ANWB
 4. Univé
 5. Nationale Nederlanden
 6. Zilveren Kruis Achmea
 7. Aegon
 8. CZ
 9. FBTO
 10. Menzis
 11. Klaverblad
 12. Ohra
 13. ABN Amro
 14. Zwitserleven
 15. Delta Lloyd
 16. Averó Achmea
 17. Dela
 18. ING
 19. Anderzorg
 20. ASR
 21. DAS
 22. InShared
 23. De Europeesche
 24. Ditzo
 25. Bovag

Aan het onderzoek dat met behulp van Multiscope is uitgevoerd, hebben duizend personen deelgenomen met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Er zijn in totaal 43 verzekeringsmerken in het onderzoek meegenomen, waarbij er uitsluitend sprake was van merken waar respondenten bekend mee zijn.

Een van de opvallende uitkomsten van het onderzoek is dat de ANWB niet zozeer als een expert op het gebied van verzekeringen wordt beschouwd. De consumenten beschouwen de ANWB echter wel als onderscheidend. Dat heeft alles te maken met de merkbeleving, waarbij de klant centraal staat.

Eerste onderzoek naar merkkracht
Het is overigens de eerste keer dat er een onderzoek is verricht naar de merkkracht van de verzekeraars in Nederland. Het is opvallend dat een groot aantal verzekeraars in de communicatie naar consumenten vooral de algemene voorwaarden van de verzekering benadrukt. Daarbij worden de eigen merkwaarden nogal eens vergeten. Bij een verregaande gelijkheid in communicatie valt er in dat opzicht voor de consument minder goed een keuze te maken op basis van specifieke eigenschappen van de verzekeraars.

Een aantal grote verzekeraars komt niet voor in de hoogste regionen van de top 25 met sterkste verzekeringsmerken. Zo komt Aegon niet voor in de top 5, maar wordt een zevende plaats bezet gehouden en staat Delta Lloyd zelfs op een vijftiende plaats. Opvallend is verder dat merken als Ditzo en InShared op punten als begrip en relevantie een lage score kennen. Het blijkt dat deze verzekeringsmerken minder goed in staat zijn om bij de consument de juiste snaar te raken.

Verzekeraars kunnen de informatie uit het onderzoek gebruiken om op basis daarvan zich wel te gaan onderscheiden ten opzichte van andere verzekeraars.

Gepubliceerd op 11 april 2014 om 8:16 uur.