Premie zorgverzekering van CZ en Ohra stijgen beperkt

Ohra en CZ hebben de premies voor de zorgverzekeringen 2015 bekendgemaakt. De premie wordt verhoogd, maar de stijging is minder groot in vergelijking met bijvoorbeeld de premie van VGZ.
Zorgpremies van Ohra en CZ stijgen licht

Zorgpremies van Ohra en CZ stijgen licht

De premie van de CZ zorgverzekering en de zorgpremie van Ohra stijgen met een beperkt percentage. De verschillende basisverzekeringen kennen een beperkte stijging met een bedrag van ruim 4 euro per maand. Deze zorgverzekeraars maken de premie wel duurder, maar de stijging is minder groot dan de premies die eerder deze week bekend werden gemaakt door andere verzekeraars, zoals VGZ en Univé Verzekeringen. Bij VGZ stijgt de premie tussen 6 en 14 procent en bij Univé bedraagt de stijging ook meer dan 10 procent.

Grote verschillen in stijging zorgpremie

Het is dit jaar opvallend dat er grote verschillen zijn in de stijging van de zorgpremie. DSW is de enige verzekeraar die de premie gelijk heeft gehouden en tussen andere verzekeraars bestaan verschillen met stijgingen tussen 4 en 14 procent. De premie van de zorgverzekering CZ stijgt voor de naturapolis Zorg op Maat tot een bedrag van 100,50 euro per maand op basis van het verplichte eigen risico van 375 euro. Dit is een premiestijging van 4,60 euro op maandbasis en per jaar komt dat omgerekend neer op een bedrag van 55,20 euro.

De premie van de basisverzekering CZ Zorgbewust stijgt met een iets lager bedrag van 4,45 euro per maand naar een bedrag van 97 euro. De duurste polis van de drie basisverzekeringen van CZ kent een verhoging van 4,80 euro per maand en komt in 2015 uit op een premie van 106 euro op maandbasis.

Ten aanzien van de aanvullende zorgverzekeringen van deze verzekeraar geldt een stijging van meer dan 3 euro per maand. CZ biedt op de website een duidelijk inzicht in de totstandkoming van de zorgpremie 2015 en verklaart dat er een bedrag van 425 miljoen aan reserves gebruikt is om de premies van de zorgverzekeringen voor iedereen betaalbaar te houden.

Premie zorgverzekering Ohra 2015

Ohra heeft de premie voor de zorgverzekering 2015 eveneens beperkt verhoogd met een stijging van 4,2 procent. De maandpremie voor de basisverzekering komt uit op een bedrag van 100,74 en dit jaar geldt er nog een premie van 96,70 euro per maand. De stijging van de zorgpremie is te wijten aan de wijziging in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWZB). Dat laat de verzekeraar weten en geeft daarbij aan dat een deel van de zorg die eerder nog vergoed werd uit de AWZB met ingang van 2015 voor rekening van de verzekeraar komt.

Ohra blijft verzekerden ook volgend jaar wel de mogelijkheid bieden van vrije zorgkeuze. Consumenten die een zorgverzekering hebben bij Ohra kunnen dan ook zelf bepalen bij welke zorgaanbieder er zorg wordt verkregen. Deze zorgverzekeraar vindt het belangrijk dat de verzekerden een vrije zorgkeuze hebben, omdat zorg als een persoonlijk aspect wordt gezien. De premie voor de aanvullende zorgverzekering van Ohra stijgt overigens ook met variaties tot een bedrag van 3,65 euro per maand.

Overzicht zorgpremie 2015 CZ en OHRA

CZ Zorgbewustpolis Budgetpolis €97,00
CZ Zorg-op-maatpolis Naturapolis €100,50
CZ Zorgkeuzepolis Restitutiepolis €106,00
OHRA Restitutiepolis €100,74
Univé Naturapolis €107,00
Univé Restitutiepolis €112,00

Gepubliceerd op 13 november 2014 om 10:00 uur in de categorie zorgverzekering.