Vaker sprake van eigen risico bij rechtsbijstandverzekering

De schadelast van rechtsbijstandsverzekeraars is toegenomen en dat heeft onder meer gevolgen voor het eigen risico en maximale vergoeding. Er is nu vaker sprake van een eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering.
Vaker en meer eigen risico bij rechtsbijstandverzekering door toenemende schadelast

Vaker en meer eigen risico bij rechtsbijstandverzekering door toenemende schadelast

Het aantal rechtsbijstandverzekeringen dat een eigen risico kent, bedraagt nu ongeveer 40 procent van het totaal. Er wordt vaker een eigen risico ingesteld door de verzekeraars als gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie. Uit die uitspraak kwam namelijk naar voren dat verzekerden het recht hebben op een vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures. Dat heeft de lasten voor de verzekeraars die rechtsbijstandverzekeringen aanbieden aanzienlijk verhoogd.

Hoger eigen risico

De hogere schadelast heeft er niet alleen toe geleid dat er vaker sprake is van een eigen risico, maar ook dat de bedragen daarvoor zijn verhoogd en dat er in bepaalde situaties lagere vergoedingen worden uitgekeerd. Uit een onderzoek van MoneyView is gebleken dat er tegenwoordig nog maar drie verzekeringen zijn die geen limiet hebben gesteld aan de maximale vergoeding die betrekking heeft op externe kosten.

Voor consumenten die een rechtsbijstandverzekering willen afsluiten, is het nu extra belangrijk om een vergelijking te maken tussen de mogelijkheden. Er kan daarbij onder meer gekeken worden naar het eigen risico en het bedrag daarvan, maar ook naar de hoogte van de premie en of er sprake is van een maximale vergoeding.

5 sterren voorwaarden en prijs

Naar aanleiding van het onderzoek dat door MoneyView is uitgevoerd, zijn er scores toegekend aan de rechtsbijstandverzekeringen op het gebied van de prijs en de voorwaarden. De maximale score van 5 sterren voor de ‘prijs’ is toegekend aan Verzekeruzelf.nl, ASR en Nationale-Nederlanden. Met betrekking tot de ‘voorwaarden’ heeft Verzekeruzelf.nl ook de score van 5 sterren behaald net als Nationale-Nederlanden en ABN AMRO.

Premiestijging voor aansprakelijkheidsverzekering

Naast dat er onderzoek is gedaan naar rechtsbijstandsverzekeringen zijn ook de aansprakelijkheidsverzekeringen onder de loep genomen. Die AVP is in Nederland op het gebied van de niet verplichte verzekeringen de meest afgesloten verzekering. Met 96 procent van alle inwoners hebben bijna alle Nederlanders een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten.

Opvallend is dat er in het afgelopen jaar sprake is geweest van een premieverhoging voor bijna de helft van alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren. Het gaat om 40 procent van het totaal en de premieverhoging bedraagt gemiddeld 8 procent. Voor deze premiestijging is eenzelfde verklaring als voor de invoering van het eigen risico bij de rechtsbijstandsverzekering. De schadelast is namelijk toegenomen.

Verzekerden claimen vaker

De toename van de schadelast komt in dit geval doordat consumenten zich steeds bewuster worden van de mogelijkheid om schade te claimen en daar dan ook meer gebruik van maken. Er wordt bij schade vaker een claim ingediend op basis van de AVP. Ook in deze categorie met verzekeringen zijn er scores op basis van een aantal sterren toegekend.

De score voor de ‘voorwaarden’ voor de verzekeraars Aegon, Interpolis en Klaverblad Verzekeringen kwam uit op de maximale score van 5 sterren. Met betrekking tot de ‘prijs’ van de AVP geldt dat Klaverblad Verzekeringen, EAG Assuradeuren en Bruns ten Brink de hoogste score van 5 sterren hebben gekregen.

Gepubliceerd op 22 september 2015 om 14:16 uur in de categorie rechtsbijstandverzekering.