Zorgverzekeraars laat met bekendmaking premie

Consumenten moeten bij veel zorgverzekeraars nog wachten op de premie van de zorgverzekering voor 2016. Voorlopig heeft namelijk alleen verzekeraar DSW haar premie voor 2016 bekendgemaakt. Zorgverzekeraars wachten steeds langer met de nieuwe premies, maar hoe komt dit?
Zorgverzekeraars wachten met bekendmaking premie 2016

Zorgverzekeraars wachten met bekendmaking premie 2016

Zorgverzekeraars wachten langer met het bekendmaken van de premie voor het nieuwe jaar. Ook dit jaar moeten veel consumenten nog wachten op de zorgpremie voor 2016. Eerder werd al tijdens Prinsjesdag door het kabinet voorspeld dat de premie van de zorgverzekering met 84 euro per jaar gaat stijgen. Het gaat hierbij om een schatting, zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf de premie. Vooralsnog heeft alleen verzekeraar DSW haar premies voor 2016 bekendgemaakt. Hoe komt het dat zorgverzekeraars steeds langer wachten met het bekendmaken van de premie?

Strategische keuze

Dat zorgverzekeraars langer wachten met het bekendmaken van de premie, heeft onder andere te maken met strategie. Hoe langer zorgverzekeraars wachten, hoe beter zij kunnen inspelen op concurrenten. Het is daarom voor zorgverzekeraars interessanter om later de premie bekend te maken, zo kunnen zij eerst afwachten wat de concurrenten doen. Zo kunnen zorgverzekeraars net een goedkopere zorgverzekering en/of betere voorwaarden hebben dan de concurrent. De onderlinge concurrentiestrijd binnen de markt van zorgverzekeringen is dan ook groot.

Deze prijzenoorlog tussen de zorgverzekeraars is positief voor consumenten. Verzekeraars willen namelijk graag de goedkoopste zijn, wat uiteindelijk resulteert in een lagere zorgpremie. Toch hebben consumenten daardoor minder tijd om hun huidige zorgverzekering te vergelijken met het overige aanbod aan zorgverzekeringen.

Langdurige zorg

Zorgverzekeraars hebben door veranderingen in de langdurige zorg, te maken met grotere financiële risico’s. Deze hervorming kost verzekeraars veel tijd en geld. Zij maken dit jaar meer kosten door bijvoorbeeld de overheveling van de wijkverpleging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierdoor kost het zorgverzekeraars meer tijd om de premies voor 2016 te berekenen. Daarnaast zijn op dit moment nog niet alle afspraken gemaakt tussen de verzekeraars en zorgverleners, zoals ziekenhuizen, specialisten en fysiotherapeuten. Indirect hebben deze afspraken namelijk ook invloed op de premie voor de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Betaalbare zorgverzekering

Verwacht wordt dat verzekeraars, net als DSW, door inzet van overreserves de premies minder hard laten stijgen. Al jaren boeken grote zorgverzekeraars, zoals VGZ, Menzis, CZ en Achmea flinke winsten. Door een deel van de eigen kas te gebruiken, kunnen zij ervoor zorgen dat de premie van de basisverzekering minder hard stijgt. Mogelijk dat ook andere zorgverzekeraars hun reserves zullen aangrijpen om de zorgverzekering enigszins betaalbaar te houden. Zorgverzekeraars hebben nog tot uiterlijk 19 november 2015 de tijd om hun premies en voorwaarden voor 2016 bekend te maken. Consumenten hebben dan de mogelijkheid tot 1 januari om over te stappen.


Lees ook:

Gepubliceerd op 10 november 2015 om 17:22 uur in de categorie zorgverzekering.