Wat is het eigen risico bij inboedelverzekering?

Net als veel andere verzekeringen hanteren verzekeraars ook bij de inboedelverzekering een eigen risico. Wanneer je schade claimt, kun je te maken krijgen met het eigen risico.

Het eigen risico bij de inboedelverzekering is het bedrag dat je zelf dient te betalen in geval van schade. Inboedelverzekeraars hanteren vaak een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico zorgt ervoor dat je een deel van de schade zelf dient te betalen. Voordeel is echter wel dat je hierdoor korting krijgt op de premie van de inboedelverzekering. Daarnaast zijn er een aantal mogelijkheden om het eigen risico te verlagen door bijvoorbeeld inbraakpreventie of het eigen risico af te kopen.

Verplicht eigen risico
Er zijn een aantal inboedelverzekeraars die het verplichten een eigen risico te nemen. Dit is overigens vaak een laag bedrag, bijvoorbeeld 50 tot 150 euro. Verzekeraars verplichten een eigen risico vaak om te voorkomen dat je iedere kleine schade claimt. Deze kleine schades worden ook bagatelschade of kruimelschade genoemd. Afhandeling van dergelijke claims kosten verzekeraars namelijk veel tijd en geld. Daarnaast verwachten verzekeraars dat je, door het betalen van een eigen risico, zuiniger omgaat met je spullen. Hierdoor hoeft de verzekeraar minder vaak schade te vergoeden.

Bijna alle inboedelverzekeraars verplichten een eigen risico in geval van schade door diefstal en inbraak. Het eigen risico verschilt per schadegebeurtenis en staat vermeld in de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering. Dit bedrag ligt in grotere steden vaak hoger. De kans op schade door diefstal of inbraak is daar namelijk hoger. Denk daarbij aan steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Vrijwillig eigen risico
Het is bij sommige inboedelverzekeraars ook mogelijk te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen uit bedragen die variëren van 100 tot 450 euro per schade. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie van de inboedelverzekering. Let er wel op dat je bij iedere schade opnieuw dit eigen risico betaalt.

In geval van schade betaal je of het vrijwillig eigen risico of het verplicht eigen risico. Je betaalt dus nooit voor beide, het hoogste bedrag telt. Voorbeeld: je hebt een vrijwillig eigen risico van 250 euro en een verplicht eigen risico van 50 euro. Je betaalt dan 250 euro vrijwillig eigen risico per gebeurtenis. Er zijn ook verzekeraars welke geen eigen risico rekenen voor de eerste schade, maar bij elke volgende schade wel.

Eigen risico bij inboedelverzekering

Geen eigen risico
Er is ook een mogelijkheid om het eigen risico af te kopen. Overigens is dat niet bij alle verzekeraars het geval. Je betaalt dan vaak wel meer premie voor de inboedelverzekering. Voordeel hiervan is dat je bij schade dus niet eerst zelf een bedrag hoeft te betalen. Bij de keuze voor wel of geen eigen risico is het belangrijk af te wegen of de premie die je extra moet betalen lager is dan het geld dat je uitspaart door geen eigen risico meer te hoeven betalen.

In de polisvoorwaarden vermelden inboedelverzekeraars welk eigen risico voor jou geldt in geval van diefstal of inbraak. Daarnaast vind je in het premieoverzicht op Verzekeringen.com onder ‘Eigen risico’ welk bedrag de verzekeraar hanteert. Op basis van het eigen risico kun je zo eenvoudig een inboedelverzekering vergelijken. Ook hier geldt vaak; hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.

Eigen risico bij stormschade
Voor stormschade hanteren verzekeraars bijna altijd een verplicht eigen risico. Dit is een percentage van de verzekerde som en kent een minimum en een maximum bedrag. De meeste verzekeraars rekenen voor stormschade een specifiek eigen risico, omdat noodweer vaak hoge schadeclaims oplevert. Bij glasschade door storm geldt het eigen risico vaak niet. In de polisvoorwaarden vind je terug of de inboedelverzekering dekking biedt voor schade door storm. Verzekeraars spreken doorgaans van storm als het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) windkracht 7 of hoger heeft gemeten.

Overigens werken niet alle inboedelverzekeraars met een eigen risico bij stormschade. Tevens bieden verzekeraars die wel dit eigen risico hanteren, vaak de mogelijkheid om dit af te kopen

Lees ook:

Vraag over inboedelverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in mei 2015. Laatst gewijzigd op 12 mei 2015.