Inboedelverzekering gaat op de schop

De verzekeraars maken een einde aan de uitgebreide dekking voor de inboedelverzekering. De reden daarvoor is dat consumenten massaal claims indienden en deze ook kregen toegewezen.
All risk inboedelverzekering aan succes ten onder

All risk inboedelverzekering aan succes ten onder

De uitgebreide dekking van de inboedelverzekering gaat op de schop. De allrisk polis is wat dat betreft aan eigen succes ten onder gegaan. De dekking was namelijk zo uitgebreid dat consumenten met de keuze voor een allrisk inboedelverzekering ineens voor veel meer situaties schade hebben kunnen claimen. Zo kan op basis van de dekking het verlies van bijvoorbeeld een smartphone geclaimd worden, maar ook als een blik verf per ongeluk werd omgeschopt, volgde een vergoeding.

Beperking uitgebreide dekking inboedelverzekering

In de afgelopen jaren zijn het de verzekeraars zelf geweest die de uitgebreide inboedelverzekering hebben aangeprezen. De verzekeraars zijn er nu achtergekomen dat de dekking wellicht iets te uitgebreid was.

Een standaard inboedelverzekering biedt dekking aan schade die is ontstaan door bijvoorbeeld storm, inbraak of brand en nog een aantal overige oorzaken. Bij een allrisk inboedelverzekering is de dekking veel uitgebreider. Vrijwel alle schade valt onder de verzekering met uitzondering van de uitsluitingen die in de polis staan vermeld. Er zijn nu inmiddels meerdere verzekeraars die alle claims te ver vinden gaan en hebben daarom al actie ondernomen om de uitgebreide dekking wat minder uitgebreid te maken. Onder meer AEGON en REAAL zijn daar al mee gestart.

Verhoging van de premie

Een van de eerste verzekeraars die de massale claims op de uitgebreide inboedelverzekering een halt heeft toegeroepen is AEGON. Deze verzekeraar heeft de premie van de inboedelverzekering met uitgebreide dekking al verhoogd. Verder zijn er beperkingen opgenomen in de voorwaarden van de dekking. Zo is de dekking voor verlies van goederen uit de inboedelverzekering gehaald. Indien er schade is ontstaat aan elektronica en het toestel wordt gerepareerd door een bedrijf waarmee de verzekeraar niet samenwerkt, dan zal een eigen risico in rekening worden gebracht.

REAAL heeft de uitgebreide inboedelverzekering met allrisk dekking nog maar anderhalf jaar geleden geïntroduceerd en is er ook achtergekomen dat er actie ondernomen moet worden. Met ingang van 1 september geldt dat er voor alle schadegebeurtenissen een hoger eigen risico van toepassing zal zijn. Verder geldt dat er ook een beperking wordt opgenomen ten aanzien van schades die ontstaan zijn aan elektronica, sieraden, kostbaarheden en geld. Na AEGON en REAAL zullen er waarschijnlijk binnenkort nog meer verzekeraars volgen die de voorwaarden gaan aanpassen.

Overstappen van inboedelverzekering

Op het moment dat een verzekeraar de polisvoorwaarden eindigt, dan bestaat voor de verzekerde het recht om op te zeggen. Dat kan binnen dertig dagen nadat de wijziging in de voorwaarden aan de verzekerde bekend zijn gemaakt. Nu de uitgebreide dekking van de inboedelverzekering wordt ingeperkt of doordat er een hoger eigen risico of hogere premie betaald moet worden, geldt dat als een wijziging in de voorwaarden. De inboedelverzekering kan dan worden opgezegd en men krijgt de gelegenheid om over te stappen naar een andere verzekeraar. Let dan wel goed op de voorwaarden en onderzoek of de uitgebreide dekking voorlopig bij die verzekeraar ook zo blijft.

Gepubliceerd op 15 augustus 2014 om 13:30 uur in de categorie inboedelverzekering. Geactualiseerd op 20 augustus 2014 om 9:47 uur.