Asbest in je huis? Dekt de verzekeraar de opruimingskosten?

Bij een woningbrand moeten vaak ook kosten gemaakt worden om de resten van een afgebrande woning weer op te ruimen. Deze opruimingskosten zijn in de opstalverzekering opgenomen, maar bij asbest moet je rekening houden met extra hoge kosten. Wij zochten uit hoe verzekeraars met deze kosten omgaan.
Verzekeraars gaan verschillend om met vergoeding van opruimingskosten

Verzekeraars gaan verschillend om met vergoeding van opruimingskosten

Na een woningbrand is er meer schade dan alleen de herstelkosten van het huis. Er moeten vaak ook kosten gemaakt worden om bijvoorbeeld de resten van een afgebrande woning weer op te ruimen. Deze zogenaamde opruimingskosten zijn in de opstalverzekering opgenomen, maar let op! Zit er nog asbest in het huis verwerkt? Houd dan rekening met extra hoge kosten. Gaat de verzekeraar deze extra hoge kosten ook vergoeden?

Vooral in de jaren tachtig werd asbest veel gebruikt in woonhuizen. Het is namelijk een sterk en goedkoop bouwmateriaal dat veel werd gebruikt op daken van schuurtjes en garages. In die tijd was nog niet bekend dat asbest gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Inademen van de stofdeeltjes die bij het slopen vrij komen kan resulteren in buikvlieskanker en longkanker. Sinds 1993 is asbest verboden, maar in veel huizen zit het nog steeds verwerkt. Naast asbestplaten werd in het verleden ook gebruik gemaakt van asbestisolatie en asbestcement.

Is het verplicht om asbest te verwijderen?

Nee, maar vanaf 2024 zal het wel verplicht worden om asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht te verwijderen. Om het te mogen verwijderen moet er eerst toestemming gevraagd worden bij de gemeente. De verantwoordelijkheid om asbest te verwijderen ligt bij de eigenaren van de woonhuizen.

Verzekeraars vergoeden verschillend bij opruimingskosten na brand
Verzekeringen.com onderzocht hoe verzekeraars omgaan met opruimingskosten na woningbrand

Wat zijn de eventuele gevolgen van asbestmaterialen bij een brand?

Huizen waarin nog asbest verwerkt zit, kunnen zeer hoge opruimingskosten veroorzaken. Stel, achter je huis zit een garage met asbestplaten. Er ontstaat brand in de woning en in de garage. Ook de asbestplaten gaan in rook op. Door de brand ontstaat een gevaarlijke situatie voor de omgeving. De asbestdeeltjes verspreiden zich namelijk. Na een dergelijke brand moet de omgeving gereinigd worden. Er moet voorkomen worden dat er gevaar dreigt door de asbestdeeltjes. De gemeente zorgt voor het opruimen van de stofdeeltjes.

De gemeente heeft vervolgens de mogelijkheid om de gemaakte kosten te verhalen op de eigenaar van het huis.

Vergoedt de woonhuisverzekering de opruimkosten door asbest?

De meeste verzekeraars bieden een extra dekking van 10% voor de opruimingskosten bij bijvoorbeeld een brand. In de meeste gevallen zal dit ruim voldoende zijn, maar mogelijk niet bij een brand waarbij asbest is vrijgekomen. Als de omgeving rondom het huis gereinigd moet worden, kan het eenvoudig gaan om tienduizenden euro’s aan opruimingskosten. Wat hebben verzekeraars hierover in de polisvoorwaarden gezet? Verzekeringen.com heeft dit voor je uitgezocht.

Er is een driedeling te maken in hoe verzekeraars met deze kosten omgaan, namelijk:

 • Verzekeraars die de volledige kosten vergoeden. De polisvoorwaarden noemen geen maximaal bedrag:
  - Delta Lloyd Xclusief Woonhuisverzekering
  - OHRA All risks dekking
 • Verzekeraars die de kosten tot maximaal een bepaald bedrag vergoeden:
  - Reaal Goed Geregeld Pakket (maximaal €40.000)
  - ING Woonverzekering (maximaal €100.000)
  - ASR Woonhuis verzekering (maximaal €50.000)
 • Verzekeraars die tot een bepaald percentage van het verzekerd bedrag vergoeden:
  - AEGON Woonhuisverzekering (maximaal 10% van het verzekerde som)

Particulieren met een eigen woning met asbest moeten goed de polisvoorwaarden doornemen. Weet wat er maximaal wordt vergoed bij opruimingskosten door asbest. Indien je de schade maar gedeeltelijk kunt verhalen kan het een dure aangelegenheid worden.

Gepubliceerd op 15 juni 2015 om 11:00 uur in de categorie opstalverzekering.