Vrijwillig eigen risico zorgverzekering populair

Uit recent onderzoek door Vektis blijkt dat ruim 12 procent van de verzekerden in 2015 kiest voor een vrijwillig eigen risico bij het afsluiten van de zorgverzekering. Onder verzekerden is het verhoogd eigen risico dan ook populair. Ruim 69 procent kiest zelfs voor het maximaal eigen risico.
Toename aantal verzekerden met hoger eigen risico

Toename aantal verzekerden met hoger eigen risico

Steeds vaker kiezen Nederlanders bij het afsluiten van een zorgverzekering voor een vrijwillig eigen risico. Dit heeft zorginformatiecentrum Vektis gepubliceerd in de Zorgthermometer ‘Verzekerden in beeld 2015’. Ruim een op de tien verzekerden (12%) heeft dit jaar gekozen voor een vrijwillig eigen risico. Dit jaar ligt het verplicht eigen risico op 375 euro. Naast het verplicht eigen risico kan men kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Voordeel hiervan is dat de maandelijkse premie van de zorgverzekering hierdoor lager uitvalt.

Maximale verhoging eigen risico populair

Bij het verhogen van het vrijwillig eigen risico kan de jaarlijkse premie bij een maximale verhoging al ruim 250 euro per jaar besparen. Uit cijfers van Vektis blijkt dat ruim 1,1 miljoen verzekerden dit jaar kozen voor het maximale eigen risico (69%), dat bedraagt inmiddels 875 euro. In 2010 hadden nog ruim 300.000 verzekerden het maximale eigen risico, toen nog 665 euro. Dat kwam neer op 42 procent van de mensen die hun eigen risico vrijwillig hadden verhoogd.

Van alle mensen die juist niet voor verhoging van het vrijwillig eigen risico kiezen, maakt iets meer dan de helft het eigen risico van 375 euro vol. Het minst wordt gekozen voor het vrijwillig eigen risico van 400 euro bovenop het verplichte deel, slechts 2 procent kiest voor deze combinatie. Daarnaast kiest 12 procent van de verzekerden voor een extra eigen risico van 100 euro. Zowel het aantal verzekerden met een vrijwillig eigen risico als het aantal verzekerden met het maximale eigen risico neemt al jaren toe.

Hoger eigen risico niet altijd voordelig

Vektis stelt dat de keuze voor een vrijwillig eigen risico niet altijd voordeliger is. Verzekerden zijn vaak alleen voordelig uit wanneer de kosten van de verzekerde lager zijn dan de korting op de premie. Toch blijkt in de praktijk dat verzekerden met een vrijwillig eigen risico vaak te maken krijgen met onverwachte kosten of in sommige gevallen zelfs het volledige eigen risico vol maken. “10 procent van de verzekerden met een maximaal eigen risico maakt het volledige eigen risico vol”, zo blijkt uit de Zorgthermometer van Vektis.

Tandartskosten grootste kostenpost

Binnen de aanvullende verzekeringen vormen tandartskosten de grootste kostenpost. Van de volwassenen is ruim 78 procent aanvullend verzekerd voor tandartskosten. Ongeveer 55 procent van de kinderen is hiervoor aanvullend verzekerd. Circa 16 procent van alle verzekerden heeft een aanvullende verzekering bovenop de basisverzekering.

Toename aantal overstappers

Begin dit jaar bleek uit cijfers van Vektis al dat in totaal 1,1 miljoen verzekerden van zorgverzekering zijn gewisseld. Dat zijn er opnieuw meer dan een jaar geleden. Het gaat volgens het informatiecentrum om 6,8 procent van alle verzekerden. De vier grote concerns Achmea, VGZ, Menzis en CZ hebben in totaal 89 procent van de markt in handen. Het marktaandeel van Achmea en VGZ is in de afgelopen jaren wel afgenomen, terwijl het aandeel van CZ juist verder toeneemt. Van de kleine zorgverzekeraars is DSW dit jaar de sterkste groeier met 15 procent. Ook laat zorgverzekeraar ONVZ de laatste twee jaar een gestage groei zien van in totaal 11 procent en is ASR de grootste groeier sinds 2006.

Onderzoek door Follow the Money voor am: liet recent weten dat kleine verzekeraars juist moeten vechten om het voortbestaan. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de toezichtkosten flink toenemen. Daarnaast kijkt De Nederlandsche Bank (DNB) nadrukkelijker over de schouders mee waardoor steeds meer verzekeraars er besluiten mee te stoppen. "Met de komst van Solvency II zou DNB de druk tot consolidatie opvoeren, omdat de kleine verzekeraars de solvabiliteitslast niet meer kunnen dragen", zo meldt AMweb.

Zorgverzekeringen vergelijken eenvoudiger

De keuze voor consumenten voor het kiezen van een zorgverzekering neemt verder toe. Uit het rapport van Vektis blijkt dat het aanbod van het aantal polissen dit jaar is gestegen van 52 naar 71 polissen. Echter nam het aantal zorgverzekeraars wel af van 28 naar 25 verzekeraars. Wellicht dat de uitkomsten van het onderzoek van Folow the Money inherent zijn aan een daling van het aantal zorgverzekeraars. De toename van het aantal polissen zorgt er echter wel voor dat het vergelijken van zorgverzekeringen weer lastiger wordt. Waar moet je bij zo veel verschillende zorgverzekeringen op letten?

Consument vindt zorgverzekeringen vergelijken lastig

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil met een actieplan het zorgverzekeringen vergelijken eenvoudiger maken. Zorgverzekeraars zouden namelijk niet altijd transparante informatie bieden. Verzekeraars moeten concreet aangeven waarom de zorgverzekering van toegevoegd waarde is, wanneer je deze vergelijkt met andere opties. Ook moet het bij vergelijkingssites duidelijker in beeld zijn of de website een vergoeding ontvangt per afgesloten verzekering. Tevens moet het overstappen van zorgverzekering met het actieplan ook eenvoudiger worden.

Gepubliceerd op 20 april 2015 om 12:08 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 3 november 2015 om 14:28 uur.