Wat betaalt de verzekeraar bij diefstal van je auto?

Wanneer je auto wordt gestolen, is het afhankelijk van dekking van je autoverzekering of je een vergoeding krijgt. In ieder geval ben je altijd verplicht om de diefstal te melden aan de autoverzekeraar. Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden waar je rekening mee dient te houden.

Of een verzekeraar diefstal van je auto vergoed, is afhankelijk van de dekking van je autoverzekering. Bij het kiezen van een autoverzekering kun je kiezen uit drie dekkingstype, namelijk een WA-, beperkt casco- of allrisk autoverzekering. Bij een WA-autoverzekering wordt diefstal van je auto niet vergoed, maar bij een beperkt casco en allrisk dekking wel. In ieder geval moet je in alle gevallen diefstal van je auto melden bij je verzekeraar. De verzekeraar kan dan jouw autoverzekering opschorten, dat wil zeggen tijdelijk stopzetten. Wanneer diefstal van de auto wordt vergoed door je verzekeraar, is het van belang zo snel mogelijk een ingevuld schadeformulier en een bewijs van aangifte toe te sturen.

Wat krijg je vergoed?
Wanneer je verzekert bent tegen diefstal van je auto, dan krijg je te maken met de nieuwwaarderegeling, afschrijvingsregeling of de dagwaarderegeling. Deze verschillende regelingen bepalen hoeveel je uiteindelijk vergoed krijgt.


Nieuwwaarderegeling
Met een nieuwwaarderegeling krijg je bij diefstal een bedrag terug van de verzekeraar waarmee je een soortgelijke nieuwe auto kunt kopen. Bij deze regeling krijg je dus de volledige nieuwwaarde van je auto vergoed. Vaak geldt een nieuwwaarderegeling alleen voor het eerste jaar van je autoverzekering.

Afschrijvingsregeling
Een afschrijvingsregeling vergoedt de nieuwwaarde min de vastgestelde afschrijving. Deze vastgestelde afschrijving vermeldt de verzekeraar in de polisvoorwaarden.

Dagwaarderegeling
Bij het bepalen van de dagwaarde van een auto wordt gekeken naar een aantal punten, zoals het merk, model, uitvoering, kilometerstand en conditie. Vaak wordt de koerslijst van de ANWB gebruikt om de dagwaarde vast te stellen. Meestal ligt de dagwaarde onder de marktwaarde van de auto.


Om te bepalen waar je precies recht op hebt in geval van diefstal, kun je het beste de polisvoorwaarden van je autoverzekering bekijken. Verzekeraars handelen de diefstal van je auto niet meteen af. Er wordt namelijk rekening gehouden met een wachttijd van 30 dagen. Wordt jouw auto dan binnen 30 dagen teruggevonden, dan vergoedt de verzekeraar de eventuele schade aan je auto. Mocht jouw auto binnen 30 dagen nog niet terecht zijn, dan keert de verzekeraar de schade uit aan de hand van bovenstaande regelingen. Wordt je auto na 30 dagen alsnog teruggevonden, dan krijg je de auto terug en moet je het uitgekeerde schadebedrag aan de verzekeraar terugbetalen.

Bij diefstal van je auto zijn er dus in totaal vier mogelijkheden, afhankelijk van je dekking:

  • De verzekeraar vergoedt de nieuwwaarde;
  • De verzekeraar vergoedt de dagwaarde;
  • Het bedrag een voor vergelijkbare tweedehands auto wordt uitbetaald;
  • Er wordt niets uitbetaald.

Waarom keert de verzekeraar niet uit?
Niet elke verzekeraar vergoedt de kosten voor een gestolen auto. Naast de eerder genoemde voorwaarden, is het van belang dat je aan kunt tonen dat je zelf alles hebt gedaan om diefstal te voorkomen. In de volgende gevallen vergoedt de verzekeraar vaak niets:

  • De auto is niet op slot gedaan of de sleutels lagen nog in de auto;
  • De autosleutels zijn niet op een veilige plek opgeborgen;
  • De auto voldoet niet aan de beveiligingseisen van de verzekeraar. In de polisvoorwaarden staat vermeld aan welke eisen je auto moet voldoen. Dit is afhankelijk van het type auto dat je rijdt.

Bezwaar aantekenen
Het kan zijn dat je het niet eens bent met de weigering van de verzekeraar. Hier kun je dan bezwaar tegen aantekenen. In de brief geef je aan waar je bezwaar tegen aantekent, waarom je het niets eens bent met de uitspraak van de verzekeraar en wat je verwacht van de verzekeraar. Daarnaast voeg je bij de brief zo veel mogelijk bewijslast om je bezwaar te onderbouwen.

De brief kun je vervolgens zelf sturen of door een juridisch loket. Meestal is het verstandig om eerst juridisch advies in te winnen. Eventueel kun je vanuit de rechtsbijstandsverzekering gratis advies krijgen en kunnen juristen je bijstaan als je in beroep gaat. Wanneer je geen rechtsbijstandsverzekering hebt, kun je wel advies inwinnen via het juridisch loket. Een eventueel beroep moet je dan wel zelf betalen.

Mocht je er met de verzekeraar niet uitkomen, dan kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Er moet dan wel eerst een klacht zijn gemeld bij de betreffende verzekeraar. Komt dat niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de klager aankloppen bij het Kifid.

Vraag over autoverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in december 2015. Laatst gewijzigd op 22 december 2015.